Illustration: Marit Lissdaniels.

Avtalsmallar

Har du fått ett nytt uppdrag och behöver hjälp med avtalet? Här finns användbara mallar att utgå ifrån för för bland annat royalty eller illustrationsuppdrag.

Som alltid behövs det mer eller mindre anpassning till varje specifikt uppdrag, därför är mallarna ganska allmänt utformade. Ett avtal är också ett resultat av en förhandling. De olika punkterna i respektive avtal ska du ta upp för diskussion med beställaren/kunden. Se dem som ett minimum för vad som ska diskuteras och regleras i varje avtal. Kontakta kansliet om du har frågor om hur mallarna ska tolkas.

För att ta del av avtalen behöver du vara inloggad som medlem.

Det här innehållet är endast tillgängligt för medlemmar i Svenska Tecknare. Om du är medlem, logga in.

Offertmall – gemensam för Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund.