Föreläsningar

 

För dig som utövare: Arvoden för framträdanden, konferenser och skolbesök

Följande arvodesrekommendationer är framtagna av KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd) samt centrumbildningarna och gäller vid framträdanden, konferenser och liknande samt vid skolbesök. Rekommendationen innehåller även utställningsersättning på bibliotek, framtagen av Svenska Tecknares sektion för barn- och ungdomsböcker.

När det gäller framträdanden, konferenser, föredrag i skolor samt Skapande skola, finner du våra rekommendationer nedan.

Arvoden för framträdanden, konferenser, skolor (PDF)

För dig som vill köpa en kurs av Svenska Tecknare

Kursen avtal och arvoden är ett föreläsningspaket som Svenska Tecknare kört sedan 2008. Det innefattar grundläggande avtals- och upphovsrätt. När du gått kursen ska du ha verktyg att skriva en offert och ha koll på rättigheter och arvoden. På två timmar hinner vi ta de mest grundläggande upphovsrättsliga frågorna och gå igenom vad som bör finnas med i en offert. På kursen som är tre timmar lägger vi även tid till att gå in i mer komplexa upphovsrättsliga frågor.

Föreläsning avtal och arvoden 2 timmar                                      4000 kr

Föreläsning avtal och arvoden 3 timmar                                      5000 kr

Workshop avtal och arvoden fm alt em                                        6500 kr

(Förberedelsetid ingår i ovan angivna priser)

OBS Medlemmar i Svenska Tecknare erbjuds med jämna mellanrum utbildning inom arvoden och avtal, då gäller inte ovannämnda tariffer.

Emma Jarl & Åsa Anesäter föreläser om Avtal & Arvoden på Berghs School of Communication. Foto: Jenny Gustafsson

Svenska Tecknares juristerna Emma Jarl & Åsa Anesäter föreläser om Avtal & Arvoden på Berghs School of Communication. Foto: Jenny Gustafsson