Illustration: Tyra von Zweigbergk

Föreningens avtal

Svenska Tecknare har en rad avtal med olika motparter och uppdragsgivare som du hittar information om här.

Avtal mellan Svenska Tecknare och Norstedts förlagsgrupp

Svenska Tecknare och Norstedts förlagsgrupp, där bland annat Rabén & Sjögren och B Wahlströms ingår, har ett ramavtal för föreningens medlemmar. Avtalet började gälla 1 februari 2020 och omfattar uppdrag där ersättningen betalas enligt royaltymodellen, det vill säga för illustrationsrika böcker.

Om du som medlem skulle ingå ett avtal med Norstedts förlagsgrupp, kontakta kansliet för att få tillgång till avtalet.

Medverkande- och utställningsavtalet (MU-avtalet)

Det här avtalet gäller dig som ställer ut på, eller jobbar med, utställningar för statliga museer eller institutioner med staten som huvudman. Genom avtalet regleras din ersättning sedan tre år tillbaka. Det är ett bra och viktigt avtal som tydligt kopplar arbetsinsats och ersättning. Det innehåller detaljerad information om ersättningsnivåer.

MU-avtalet med tariffer
Vanliga frågor och svar om MU-avtalet

Överenskommelse med Arla

Svenska Tecknare har tillsammans med Arla Foods AB fört diskussioner om rekommenderade ersättnings- och nyttjandevillkor för illustrationer som nyttjas på Arla Foods mjölk-, fil- och yoghurtförpackningar. Parterna är ense om att rekommenderad ersättningsnivå för illustration som tas fram för förpackningarna är 8 000 SEK och att nyttjande av sådan illustration ska kunna ske under 3 år på såväl förpackningarna som på Arla Foods AB:s hemsida.

Läs mer i förhandlingsprotokollet

Avtal med Posten

Avtalet reglerar villkoren för dig som arbetar med frimärken och är upprättat mellan Svenska Tecknare och Posten Meddelande AB. Det täcker såväl själva frimärksproduktionen som eventuellt vidare nyttjande för andra produkter.

Avtal Posten

Avtal med Liber

Svenska Tecknare och Liber har gemensamt tagit fram ett avtal för illustrationsuppdrag. Avtalet uppdaterades senast 2015. Om du som medlem skulle ingå ett avtal med Liber, kontakta kansliet för att få tillgång till avtalet och få mer information.

SVT – UR Avtalet

Avtalet ger SVT och UR rätt att visa bild- och formverk utan att fråga vid varje tillfälle. För det betalar SVT – UR en årlig ersättning till alla vars verk har visats. Detta avtal hanterar du inte själv. Det förvaltas av de olika bild- och formorganisationerna genom en fullmakt från dig.

 

För att veta mer om avtalen kontakta kansliet.