Illustration: Tyra von Zweigbergk

Föreningens avtal

Svenska Tecknare har en rad avtal med olika motparter och uppdragsgivare som du hittar information om här.

Avtal mellan Svenska Tecknare och Norstedts förlagsgrupp

Svenska Tecknare och Norstedts förlagsgrupp, där bland annat Rabén & Sjögren och B Wahlströms ingår, har ett ramavtal för föreningens medlemmar. Avtalet började gälla 1 februari 2020 och omfattar uppdrag där ersättningen betalas enligt royaltymodellen, det vill säga för illustrationsrika böcker.

Om du som medlem skulle ingå ett avtal med Norstedts förlagsgrupp, kontakta kansliet för att få tillgång till avtalet.

Medverkande- och utställningsavtalet (MU-avtalet)

Det här avtalet gäller dig som ställer ut på, eller jobbar med, utställningar för statliga museer eller institutioner med staten som huvudman. Genom avtalet regleras din ersättning sedan tre år tillbaka. Det är ett bra och viktigt avtal som tydligt kopplar arbetsinsats och ersättning. Det innehåller detaljerad information om ersättningsnivåer.

MU-avtalet med tariffer

Avtal med Postnord

Postnord har i samråd med Svenska Tecknare tagit fram avtalsmallar för uppdrag avseende frimärken och frimärkesprodukter.

Avtalsmall upplåtelse

Avtalsmall skissuppdrag

SVT – UR Avtalet

Avtalet ger SVT och UR rätt att visa bild- och formverk utan att fråga vid varje tillfälle. För det betalar SVT – UR en årlig ersättning till alla vars verk har visats. Detta avtal hanterar du inte själv. Det förvaltas av de olika bild- och formorganisationerna genom en fullmakt från dig.

Information om Bonnier Carlsens nya antologiavtal

Det nya antologiavtalet för bland annat ”Barnkammarserien” är ett individuellt avtal mellan förlaget och den enskilde bildupphovspersonen. Det är framtaget i dialog mellan Bonnier Carlsen och ST, och är bättre anpassat till tecknarvillkoren än det tidigare avtalet från 2018, som byggde enbart på royaltyersättning. Här kan du läsa om hur den nya avtalsmodellen fungerar, och vad du bör känna till inför kommande antologiuppdrag.

Det här innehållet är endast tillgängligt för medlemmar i Svenska Tecknare. Om du är medlem, logga in.

För att veta mer om avtalen kontakta kansliet.