Illustration: Tyra von Zweigbergk.

Föreningens ramavtal

 

Svenska Tecknare har en rad avtal med olika motparter och uppdragsgivare som du hittar information om här.

Medverkande- och utställningsavtalet (MU-avtalet)

MU-avtalet reglerar medverkansavtal och utställningsersättning för bild- och formkonstnärer och är ett ramavtal mellan staten och ett flertal medlemsorganisationer.

Avtalets syfte är att skapa bättre förutsättningar för bild- och formkonstnärer att få betalt för utfört arbete. MU-avtalet är bindande för statliga myndigheter och institutioner men Svenska Tecknare anser att principerna också bör vara vägledande för andra arrangörer, inte minst de med offentlig finansiering.

MU-avtalet tecknades mellan staten och Svenska Tecknare, Konstnärernas Riksorganisation, Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare och Svenska Fotografers förbund och trädde i kraft 2009.

Vad ingår i avtalet?
I MU-avtalet regleras utställningsersättning som inte kan förhandlas bort. Avtalet innehåller tariffer som beräknas utifrån utställningslokal, utställningens längd och antal medverkande upphovspersoner. Avtalet anger också den minimiersättning som ska betalas ut till varje medverkande utövare. Observera att tarifferna utgör lägstanivåer och att man alltid kan förhandla om högre ersättning.

Avtalet innebär även att du som bild- och formkonstnär har rätt till ett enskilt och skriftligt avtal med arrangören där din medverkan i utställningen regleras. Av det avtalet ska bland annat framgå ersättning för din nedlagda arbetstid och de kostnader du haft och ska kompenseras för i samband med ditt uppdrag. Läs mer i 4 § i avtalet.

Avtalsmall och mer om MU-avtalet hittar du här.

Avtal med Postnord

Postnord har i samråd med Svenska Tecknare tagit fram avtalsmallar för uppdrag avseende frimärken och frimärkesprodukter.

Avtalsmall upplåtelse

Avtalsmall skissuppdrag

Avtal mellan Svenska Tecknare och Norstedts förlagsgrupp

Svenska Tecknare och Norstedts förlagsgrupp, där bland annat Rabén & Sjögren och B Wahlströms ingår, har ett ramavtal för föreningens medlemmar. Avtalet började gälla 1 februari 2020 och omfattar uppdrag där ersättningen betalas enligt royaltymodellen, det vill säga för illustrationsrika böcker.

Om du som medlem skulle ingå ett avtal med Norstedts förlagsgrupp, kontakta kansliet för att få tillgång till avtalet.

Information om Bonnier Carlsens nya antologiavtal

Det nya antologiavtalet för bland annat ”Barnkammarserien” är ett individuellt avtal mellan förlaget och den enskilde bildupphovspersonen. Det är framtaget i dialog mellan Bonnier Carlsen och ST, och är bättre anpassat till tecknarvillkoren än det tidigare avtalet från 2018, som byggde enbart på royaltyersättning. Här kan du läsa om hur den nya avtalsmodellen fungerar, och vad du bör känna till inför kommande antologiuppdrag.

Det här innehållet är endast tillgängligt för medlemmar i Svenska Tecknare. Om du är medlem, logga in.

För att veta mer om avtalen kontakta kansliet.