Illustration: Martin Kellerman

Juridisk rådgivning

Frågor som rör juridik och avtal?

I medlemskapet i Svenska Tecknare ingår juridisk rådgivning kring upphovsrätt, avtalsrätt och andra närliggande rättsområden. Svenska Tecknares juridiska tjänst är rådgivande.

Som medlem är du varmt välkommen att kontakta våra förbundsjurister Marcela Contardo och My Berggren.

De nås på: juristen@svenskatecknare.se

Våra jurister

Marcela Contardo
Foto: Jenny Gustafsson

My Berggren
Foto: Hanna Weiderud