2019-09-23
Har du hittat dina bilder på andras sajter eller produkter? Sandra Åkesson berättar exakt vad du ska göra om någon...Läs mer
2019-09-23
Har kända personer upphovsrätt till sitt utseende? Sandra Åkesson skriver om att teckna porträtt eller andra bilder efter verkliga förlagor,...Läs mer
2019-09-23
Vad händer om ditt uppdrag avbryts, vad gäller vid skissuppdrag, hur ska tvister kring uppdrag lösas? Sandra Åkesson skriver om...Läs mer
2019-09-23
Ersättningen för bilder i en barnbok, hur ska de se ut? Hur funkar royalty? Sandra Åkesson skriver om bokekonomi och...Läs mer
4488-09-23
Vad betyder verkshöjd, och vad innebär originalitetskravet? Sandra Åkesson skriver om två viktiga juridiska begrepp och svarar tillsammans med David...Läs mer
2019-09-23
Ska jag skriva på ett avtal med sekretessklausuler? David Melander skriver om sekretess och svarar tillsammans med Sandra Åkesson på...Läs mer
2019-09-23
1
Kan jag bli bunden till ett avtal utan att ha skrivit på något papper? David Melander reder ut grunderna för...Läs mer
2019-09-23
”Den rätt som du upplåter innebär att Instagram kan använda dina bilder i andra sammanhang genom att vidarelicensiera rättigheterna till...Läs mer
8975-09-23
Allt oftare utgår bok- och tidskriftsförlag ifrån att digitala format följer med på köpet när de förvärvar dina rättigheter. Men...Läs mer
2019-09-23
Är det rimligt att i början av karriären göra gratis jobb bara för att få en starkare och större portfolio?...Läs mer
2019-09-23
Våra svenska lagar påverkas av vad som beslutas i Bryssel – och just nu strävar man efter att samma upphovsrättsliga...Läs mer
2019-09-23
När är en bearbetning av en bild nödvändig för att uppfylla syftet med samarbetet mellan upphovspersonen och kunden, och när...Läs mer
2019-09-23
Vad händer om någon använder din bild utan att fråga? Bör du kräva ersättning i efterhand, och hur? Kiljan Ardal...Läs mer
2019-09-23
Moms, rättighetsupplåtelser, garantihonorar, otillåtna nyttjanden. I varje nummer av Tecknaren svarar Svenska Tecknares jurister på frågor om juridik, arvoden och...Läs mer
2019-09-23
Hur fungerar arbetslöshetsförsäkringen i praktiken? Svenska Tecknares jurist Åsa Anesäter resonerar kring trygghetssystem och a-kassa, samt svarar tillsammans med Emma...Läs mer
2019-09-23
Får jag rita av någon annans figur, om det är gjort som en hyllning? Svenska Tecknares jurist Emma Jarl resonerar...Läs mer
2019-09-23
Juristen Åsa Anesäter undersöker i Tecknaren #2 de allt mer förekommande faktureringsföretagen. Allt fler medlemmar vänder sig till oss med...Läs mer
2019-09-23
Juristen Emma Jarl resonerar i Tecknaren #1 kring vikten av att marknadsföra sig själv, något som bara blir viktigare i...Läs mer
5198-09-23
I nummer 6 av Tecknaren 2015 skriver Svenska Tecknares jurist Åsa Anesäter om den utredning som flera bildorganisationer tänker göra...Läs mer
2019-09-23
I nummer 5 av Tecknaren 2015 konstaterar Svenska Tecknares jurist Emma Jarl att uppdragsgivare allt oftare vill göra friköp och...Läs mer
9452-09-23
Det dyker ständigt upp nya möjligheter att ge ut böcker. Och det dyker lika ofta upp nya aktörer på bokmarknaden....Läs mer
2019-09-23
I förra numret av Tecknaren besvarade jag en fråga gällande att rita av någon annans fotografi utan lov. I svaret...Läs mer
2019-09-23
Det pågår en digitalisering av våra kulturarv. Kulturella verksamheter, samlingar och arkiv ska bevaras digitalt och göras tillgängliga för alla....Läs mer
2019-09-23
1
”Syns man inte i sociala medier så finns man inte”, sägs det. Visst kan det kännas frestande att använda sociala...Läs mer
2019-09-23
”Vad händer med upphovsrätten på nätet? Kommer det att bli en gemensam upphovsrättslag i EU? Hur kan vi stärka kreatörernas...Läs mer
2019-09-23
”Missa inte den här chansen att synas!” I Tecknaren nummer 5 skriver Emma Jarl en krönika om schysta tävlingsvillkor samt...Läs mer
2019-09-23
2
I nummer 4 av Tecknaren skriver Åsa Anesäter en krönika om trygghetssystemen och frilansare samt svarar tillsammans med Emma Jarl...Läs mer
6739-09-23
Copyright, verkshöjd, reklam, bildändringar, moms, collage och idéskydd. I nummer 2/3 av Tecknaren skriver Emma Jarl en krönika om digitala...Läs mer
2019-09-23
Fråga: Hej juristen! Jag har en kund som inte vill skriva avtal. Det känns jobbigt för mig att ta upp...Läs mer
2019-09-23
Fråga: Läser alltid din spalt, alltid matnyttig information! Nu till frågan, får ofta uppdrag där jag ska leverera en illustration...Läs mer
2019-09-23
1
Vi har fått in en hel del frågor till kansliet på senare tid gällande typsnitt. Det är frågor dels om...Läs mer
2019-09-23
I den sista och avslutande delen av artikelserien om oskäliga avtalsvillkor är det nu dags för skiljeförfarande. I avtal är...Läs mer
Illustration: Emma Virke
2019-09-23
Nu har det blivit dags för sekretess- och konkurrensklausuler. Det har snarare blivit regel än undantag att ovan nämnda klausuler...Läs mer
Illustration: Emma Virke
2019-09-23
En del av den ideella rätten handlar om respekt för verket, att ändringar som kan anses kränkande för upphovsmannen inte...Läs mer
Illustration: Emma Virke
2019-09-23
Juristen fortsätter att belysa oskäliga avtalsvillkor och nu har turen kommit till det som kallas indemnity clause. Det har blivit...Läs mer
Illustration: Emma Virke
2019-09-23
Det är viktigt att komma ihåg att som upphovsman har du en lagstadgad ensamrätt att förfoga över ditt eget verk,...Läs mer