Om upphovsrätt

Upphovsrätt är och har alltid varit en kärnfråga för Svenska Tecknare. Upphovsrätten skyddar konstnärligt skapande inom musik, bild, film och litteratur och uppstår automatiskt när verket kommer till.

Patent- och registreringsverket (PRV) har mycket information om upphovsrätt på sin webbplats. Där kan du bland annat läsa om vad upphovsrätten innebär, hur länge den gäller och vad som egentligen räknas som ett verk – med mera.

Mer om upphovsrätt hos PRV