Omslag: Konsten att leva på det vi gör: grafisk form och illustration av Karolina Eriksson och Ola Jeppsson, OK Studio.

Konsten att leva på det vi gör

Konsten att leva på det vi gör är Svenska Tecknares handbok för visuella kreatörer. Handboken är tänkt att fungera som ett uppslagsverk med hjälp kring frågor som rör upphovsrätt, förhandling, offerter och fakturor.

Konsten att leva på det vi gör ­är en handbok med viktig information tänkt att stärka yrkesutövare inom Svenska Tecknares fält. Handboken berör situationer som visuella kreatörer kan möta i en frilanstillvaro och tips på hur de situationerna ska hanteras. Genom guidning och rätt information är tanken att yrkesutövare lättare ska agera på ett sätt som ger hållbarhet för den enskilde och i branschen, och bidra till att respekten för yrkeskåren bibehålls.

Konsten att leva på det vi gör är framtagen av bland annat Svenska Tecknares jurister och arvodesrådgivare. Den är framtagen våren 2023 och finns tillgänglig här för nedladdning.

Handbok-Konsten att leva på det vi gör-Svenska Tecknare-2023