Corona-rådgivning

Svenska Tecknare har gett redovisningsbyrån Scanena i uppdrag att sammanfatta de politiska och ekonomiska åtgärderna som sker med anledning av pandemin och som kan vara relevanta för föreningens yrkesgrupper.

Den så kallade ”corona-lathunden” uppdaterades senast i september. För att komma till lathunden klickar du på länken nedan.

Coronainformation för företagare sommarsammanfattning 210908