Corona

Svenska Tecknares redovisningsbyrå Scanena har koll på vilka politiska åtgärder med ekonomisk karaktär som berör föreningens yrkesgrupper. Månadsvis uppdateras en ekonomisk lathund med de åtgärder som gäller för tillfället och här nedan presenteras ett urval av de stöd som berör medlemskåren och egenföretagare i synnerhet.

Corona-information för företagare – vecka 19-21 2021

 

Förslag om förlängning av korttidspermittering till 210930

Regeringen har föreslagit att förlänga stödet ytterligare under månaderna juli, augusti och september 2021. Ny jämförelsemånad blir för dessa månader april -2021.

Förslaget innebär att både subventionsgraden på 75 procent samt möjligheten att permittera på 80 procent kommer att ligga kvar i ytterligare tre månader.

Förslag om förlängning av omställningsstödet till 210930

Regeringen har aviserat en förlängning av det ordinarie omställningsstödet med månaderna juli, augusti och september.

Kravet på omsättningstapp föreslås vara 30 procent precis som föregående stödperioder. Stöd ges som en andel av företagets icke-täckta fasta kostnader beroende på hur stort omsättningstappet har varit.

Ett företag kan få som mest 97 miljoner kronor i ordinarie omställningsstöd för perioder mellan augusti 2020 och september 2021.

Nytt meddelande om förlängning av omsättningsstödet för enskilda firmor t o m 210930

Regeringen har meddelat att stödet kommer att förlängas till att även omfatta mars-juni samt juli-september 2021.

Förslag om förlängning av nedstängningsstöd t o m 210930

Regeringen har också presenterat förslag om att förlänga det förstärkta omställningsstödet till och med september 2021, alltså med totalt ytterligare 14 månader.

Under förlängningen följer kravet på omsättningstapp det som gäller för respektive stödperiod enligt det ordinarie omställningsstödet. Därutöver ska ett omsättningstapp på minst 25 procent vara en följd av särskilt utpekade restriktioner, till exempel förbudet mot allmänna sammankomster eller inreseförbudet till Sverige.

Regeringen arbetar för att förlängningen ska kunna träda i kraft så snabbt som möjligt. Precis som tidigare måste stödet godkännas av EU-kommissionen före ikraftträdandet.

Anpassade begränsningar för antal evenemangsdeltagare från 1 juni

Regeringen har beslutat om ändringar gällande deltagarbegränsningar för exempelvis idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter. Beslutet träder i kraft 1 juni och innebär anpassningar för olika typer av sammankomster eller tillställningar.

Följande gäller från 1 juni:

max 8 deltagare inomhus
max 50 deltagare inomhus om anvisade sittplatser
max 100 deltagare utomhus
max 500 deltagare om utomhus och anvisade sittplatser
max 150 idrottsutövare vid motionslopp och liknande idrottstävlingar utomhus. max 20 deltagare vid religionsutövning med anledning av dödsfall,
även om inomhus utan anvisad sittplats (som tidigare)

Dessutom görs följande förändringar:

Restauranger får ha öppet till 22.30 och alkoholförsäljning tillåts fram till klockan 22.
Lägerverksamhet, kollon och mindre cuper/tävlingar för unga tillåts både inomhus och utomhus.

Matcher och tävlingar i mindre skala för vuxna tillåts.

Ytterligare kris- och stimulansstöd till kulturområdet

Regeringen presenterade 210517 ett förslag om förlängt kris- och stimulansstöd 2021 till kulturen på 750 miljoner kronor för att mildra konsekvenserna av covid-19 och stimulera till en återstart av verksamheterna.

Kulturrådet kommer att fördela huvuddelen av krisstöden samt även fördela stöd till regionerna för regionala och lokala kulturverksamheter. Mer info på denna länk:
Kris- och stimulansstöd till kulturområdet – Regeringen.se

A-kassa

Regeringen har beslutat att företag som läggs vilande om en företagare blir arbetslös ska undantas från regeln att ett företag bara får läggas vilande en gång under en period av fem år. Därmed ökas möjligheten till A-kasseersättning.

En företagare ska anses vara arbetslös trots att vissa begränsade åtgärder vidtas i näringsverksamheten. Det innebär att det blir tillåtet med uppdatering av en webbplats eller sociala medier i begränsad omfattning eller upprätthållande av viss begränsad kund- eller leverantörskontakt, om dessa åtgärder endast syftar till att senare kunna återuppta verksamheten.

Enligt ett nytt beslut ska regeln om undantag från 5-årskarensen för vilande bolag även gälla år 2021.

Omsättningsstödet

Omsättningsstöd för enskilda näringsidkare:

 • –  Krav på omsättning över 200 tkr 2019 för period augusti-oktober
 • –  Krav på omsättning över 180 tkr 2019 för perioder därefter
 • –  Omsättningsminskning och ersättningsnivåer:
 • –  Augusti-oktober – minskning på minst 40% mot samma period 2019 ger 75% av omsättningstappet med maximalt 72.000 kr i ersättning.
 • –  November-december – minskning på minst 30% mot samma period 2019 ger 90% av omsättningstappet med maximalt 48.000 kr i ersättning.
 • –  Januari-februari – minskning på minst 30% mot samma period 2019 ger 90% av omsättningstappet med maximalt 48.000 kr i ersättning.
 • –  Sista ansökningsdag för perioden augusti -20 – februari -21 är sista april!Omsättningsstöd för fysiska delägare i handelsbolag

– Krav på omsättning över 200 tkr 2019 per registrerad delägare 210228 för period augusti-oktober

– Krav på omsättning över 180 tkr 2019 per registrerad delägare 210228 för perioder därefter

 • –  Omsättningsminskning och ersättningsnivåer:
 • –  Mars-april -20 – minskning på minst 30% mot samma period 2019 ger 75% avomsättningstappet med maximalt 48.000 kr i ersättning
 • –  Maj – 20 – minskning på minst 40% mot samma period 2019 ger 75% av omsättningstappet med maximalt 24.000 kr i ersättning
 • –  Juni-Juli -20 – minskning på minst 50% mot samma period 2019 ger 75% av omsättningstappet med maximalt 48.000 kr i ersättning
 • –  Augusti-oktober – minskning på minst 40% mot samma period 2019 ger 75% av omsättningstappet med maximalt 72.000 kr i ersättning.
 • –  November-december – minskning på minst 30% mot samma period 2019 ger 90% av omsättningstappet med maximalt 48.000 kr i ersättning.
 • –  Januari-februari – minskning på minst 30% mot samma period 2019 ger 90% av omsättningstappet med maximalt 48.000 kr i ersättning.
 • –  Stödet trädde i kraft 210329 och kan sökas t o m 210615.
 • –  Förslag finns på förlängning för perioden mars-april – 21 för 30% minskning och 50% ersättning

Momslättnader

Regeringens corona-stödspaket innehåller inga lättnader avseende moms, men däremot generösa anståndsmöjligheter och även vissa förkortningar när det gäller att återfå moms på ej betalda kundfakturor.

Anstånd

Staten erbjuder anstånd för betalning av arbetsgivaravgifter, källskatt för totalt 7 månader och moms för 6 månader (ej årsmoms).

För de anstånd som söktes under våren -20 finns nu även möjlighet till förlängning till 12 mars 2022 och därefter ytterligare möjlighet till förlängning ett år, dvs till våren 2023.

– För den som har årsmoms kan ansökan beviljas om ett års anstånd.

 • –  Ansökan görs på www.skatteverket.se. Fritt val av månader.
 • –  Ränta 1,25% – ej avdragsgill – debiteras skattekontot.
 • –  Anståndsavgift 0,1 % per månad – ej avdragsgill.
 • –  Anståndet ska återbetalas i sin helhet vid anståndsperiodens slut.Moms vid ej betalda kundfakturor:Med anledning av många företags svårigheter att betala sina leverantörsfakturor ger nu Skatteverket en tillfällig lättnad på kraven för att få tillbaka momsen på ej betalda kundfakturor. Om följande villkor är uppfyllda får man sätta ned beskattningsunderlaget oavsett om konkurs är konstaterad eller ej:- Köparen är en beskattningsbar person
  – Fakturan utfärdas mellan 200201 och 211231
  – Det har gått minst tre månader sedan fordran förföll till betalning

– En skriftlig betalningspåminnelse har skickats ut
– Säljaren och köparen är inte i intressegemenskap

Om säljaren senare får delvis betalt är den skyldig att redovisa moms på denna del.

Förstärkt hyresstöd

Stödet utformas så att lokalhyresvärdar som sänker hyran under perioden nu kan sänka hyra ända ned till noll och få 50% kompensation av sänkningen. Tidigare gräns om nedsättning av halva hyran har alltså tagits bort. Regeringen har nu meddelat att de avser att förlänga stödet t o m 210630. Ansökan öppnas 3 maj för första kvartalet 2021.

Sekretessen tas bort för beslut om stöd vid korttidsarbete

Regeringen föreslår att det införs ett undantag i sekretessreglerna så att beslut om stöd vid korttidsarbete blir offentliga.

Förslaget innebär att allmänheten och journalister ges insyn i vilka företag som tar del av korttidsstödet och hur regelverket tillämpas.

Till lathunden – uppdaterad senast 29 april 2021

Lathund Corona för företag 200429