Moms och skatt

Deklaration

Varje år inför deklarationen ger Svenska Tecknare ut en deklarationshandledning. Handledningen är speciellt anpassad för våra medlemmars yrkessituation och innehåller bland annat följande: Nyheter inför årets deklaration, information om exempelvis avdrag som kan göras i verksamheten, upphovsmannakonto, periodiseringsfond, etc.

Nedan finner du årets deklarationshandledning:
Deklarationshandledning inkomståret 2018

Moms

Alla näringsidkare som omsätter varor eller tjänster i yrkesmässig verksamhet inom landet är skattskyldig för moms. Det gäller oavsett vilken typ av skattesedel du har, F-skatt eller A-skatt.

1997 infördes momsskyldighet inom kulturområdet. Dessutom blev upplåtelse och överlåtelse av upphovsrättsligt material momspliktigt. Skattesatserna är:

  • 6 procent på upphovsrätt till konstnärliga verk, exempelvis tidningar, böcker med mera.
  • 25 procent på illustration som används i reklam. 25 procent på grafisk formgivning.

För konstnärer som säljer egna verk finns särskilda bestämmelser angående moms. Kontakta kansliet om du har frågor om moms så hjälper vi dig.

Läs mer om moms på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se.

Ladda ner broschyren från Skatteverket ”SKV 562” utgåva 9: ”Moms inom kulturområdet”

Resor och traktamenten

Som yrkesverksam inom kultursektorn finns regler för avdragsrätt när det gäller resekostnader i verksamheten.

För aktuella traktamenten besök Skatteverkets webbplats.