Animation: Marit Lissdaniels.

Hjälp med deklarationen

 

Här hittar du vår årliga deklarationshandledning och länkar kring moms.

Deklarationen
Varje år inför deklarationen ger Svenska Tecknare ut en deklarationshandledning. Handledningen är speciellt anpassad för våra medlemmars yrkessituation och innehåller bland annat nyheter inför årets deklaration, information om exempelvis avdrag som kan göras i verksamheten, upphovsmannakonto, periodiseringsfond.

Här hittar du deklarationshandledningen för inkomståret 2022.

Moms
Alla som omsätter varor eller tjänster inom landet kan vara skattskyldiga för moms. Det gäller oavsett vilken typ av skattesedel du har, F-skatt eller A-skatt.

Du kan läsa mer om moms inom kulturområdet i Skatteverkets broschyr ”SKV 562” utgåva 9: ”Moms inom kulturområdet”