Animation: Marit Lissdaniels.

Moms och deklarationshandledning

Deklaration

Varje år inför deklarationen ger Svenska Tecknare ut en deklarationshandledning. Handledningen är speciellt anpassad för våra medlemmars yrkessituation och innehåller bland annat nyheter inför årets deklaration, information om exempelvis avdrag som kan göras i verksamheten, upphovsmannakonto, periodiseringsfond.

Här hittar du deklarationshandledningen för inkomståret 2020.

Moms

Alla näringsidkare som omsätter varor eller tjänster i yrkesmässig verksamhet inom landet är skattskyldig för moms. Det gäller oavsett vilken typ av skattesedel du har, F-skatt eller A-skatt.

1997 infördes momsskyldighet inom kulturområdet. Dessutom blev upplåtelse och överlåtelse av upphovsrättsligt material momspliktigt.

För konstnärer som säljer egna verk finns särskilda bestämmelser angående moms. Kontakta kansliet om du har frågor om moms så hjälper vi dig.

Läs mer om moms på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se.

Ladda ner broschyren från Skatteverket ”SKV 562” utgåva 9: ”Moms inom kulturområdet”