Om GF – sektionen för grafisk form/design

GF är Svenska Tecknares sektion för medlemmar verksamma inom grafisk form/design.

Sektionen ska vara en plattform för kunskap och inspiration genom att arrangera kurser, föreläsningar och workshops. Sektionen har som mål att verka för en bättre yrkesmarknad för grafiska formgivare,  sprida kunskap om samt höja statusen för grafisk form och design.

Sektionens arbetsgrupp består av:

Pontus Dahlström, pontus@dahlstromproduktion.se (sammankallande)
Daniela Juvall: hello@danielajuvall.com
Sepidar Hosseini: hosseini.sepidar@gmail.com
Michaela Green michaela@holstergreen.se

Kontakt: gf@svenskatecknare.se