Författarfonden


Ansökningstider och beslutsdatum 2020

Två gånger per år kan du som är upphovsperson söka stipendium från Sveriges Författarfond. Det gäller dels arbetsstipendier och den så kallade särskilda biblioteksersättningen.

Alla illustratörer/tecknare, författare, fotografer och översättare som har böcker på skol- och folkbibliotek kan söka.

Stipendier att söka:
Arbetsstipendier:
– Femåriga arbetsstipendier
– Tvååriga arbetsstipendier
– Ettåriga arbetsstipendier

Ansökningstider:
Ansökningstid för våren 2021: 1 februari till 1 mars.

Bidrag för resor och internationella utbyten:
Utöver arbetsstipendier och den särskilda biblioteksersättningen finns det även möjlighet att ansöka om bidrag för resor och utbyte.

Författarfonden vill främja internationella utbyten och spridning av svensk litteratur och dramatik av hög kvalitet utanför landets gränser. Därför fördelar Sveriges författarfond särskilda bidrag för resor och internationella utbyten.

Ansökningsfrister: 1 februari, 1 april, 1 juni, 1 september samt 1 november. Men ansökan ligger öppen året om.

Beslut: Beslut fattas normalt inom två veckor efter respektive ansökningsfrist.

Ansökan till arbetsstipendier, särskild biblioteksersättning och bidrag till internationella utbyten:

Så ansöker du: Läs mer om fonden och ansök direkt på Författarfondens webbplats eller skriv ut och skicka in en blankett.

OBS! För att logga in används följande generella inloggningsuppgifter (skilj på stor och liten bokstav): Användarnamn: ’Upphovsman’. Lösenord: ’fond1954’. (Obs! Användarnamnet är själva ordet Upphovsman – inte det egna namnet).

Till en ansökan på webbplatsen kan du bifoga upp till två bilagor: Verkförteckning samt beskrivning av den litterära verksamheten. Bilagorna ska vara i PDF eller RTF-format.

Mer information till sökande finns på webbplatsen.

Kontakta Författarfondens kansli för eventuella frågor:

telefon: 08-440 45 50
fax: 08-440 45 65

Läs intervjun med Svenska Tecknares representant i Författarfondens styrelse, Robert Nyberg, för att få mer information om stipendierna och tips för din ansökan.

Om Författarfonden
Författarfonden har till huvudsaklig uppgift att fördela den statliga biblioteksersättningen. Ersättningen delas ut genom individuella ersättningar och i form av olika typer av bidrag och stipendier till upphovspersoner av litterära verk: författare, översättare, tecknare och fotografer.

Utöver biblioteksersättningen fördelar författarfonden också olika statliga stöd och bidrag till författare, översättare, kulturjournalister och dramatiker.

Ordföranden och ytterligare två ledamöter utses av regeringen. Sex ledamöter utses av Sveriges Författarförbund, medan Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund utser en ledamot var. Ledamöter utsedda av upphovsrättsorganisationerna utgör således majoritet i styrelsen.