Författarfonden

Ansökningstider och beslutsdatum 2019

Varje år kan du som är upphovsperson till böcker som finns på bibliotek vid två tillfällen söka stipendium från Sveriges Författarfond. Alla illustratörer/tecknare, författare, fotografer och översättare som har böcker på bibliotek kan söka.

Stipendier att söka, stora ansökningsomgången:
Femåriga arbetsstipendier
Tvååriga arbetsstipendier
Ettåriga arbetsstipendier

Ansökningstider:
Ansökningstid hösten 2019: 20 augusti – 20 september.

Bidrag för resor och internationella utbyten
Författarfonden vill främja internationella utbyten och internationell spridning av svensk litteratur och dramatik av hög kvalitet, därför fördelar Sveriges författarfond särskilda bidrag för resor och internationella utbyten.

Ansökningsfrister: 1 februari, 1 april, 1 juni, 1 september samt 1 november.
Beslut: Beslut fattas normalt inom två veckor efter respektive ansökningsfrist.

Ansökan
Fyll i din ansökan och läs mer om fonden direkt på Författarfondens webbplats eller skriv ut och skicka in en blankett.

För att logga in används följande generella inloggningsuppgifter (skilj på stor och liten bokstav): Användarnamn: ’Upphovsman’. Lösenord: ’fond1954’. (Obs! Användarnamnet är själva ordet Upphovsman – inte det egna namnet)

Till en ansökan på webbplatsen kan bifogas/laddas upp två bilagor: Verkförteckning samt Beskrivning av den litterära verksamheten. Bilagorna ska vara i PDF eller RTF-format. Mer information till sökande finns på webbplatsen.

Kontakta Författarfondens kansli för eventuella frågor:

telefon: 08-440 45 50
fax: 08-440 45 65

Läs intervjun med Svenska Tecknares representant i Författarfondens styrelse, Robert Nyberg, för att få mer information om stipendierna och tips för din ansökan.

Om Författarfonden
Författarfonden har till huvudsaklig uppgift att fördela den statliga biblioteksersättningen. Ersättningen fördelas dels i form av individuella ersättningar, dels i form av olika typer av bidrag och stipendier till upphovspersoner till litterära verk: författare, översättare, tecknare och fotografer.
Utöver biblioteksersättningen fördelar författarfonden också olika statliga stöd och bidrag till författare, översättare, kulturjournalister och dramatiker.
Ordföranden och ytterligare två ledamöter utses av regeringen. Sex ledamöter utses av Sveriges Författarförbund, medan Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund utser en ledamot var. Ledamöter utsedda av upphovsrättsorganisationerna utgör således majoritet i styrelsen.