Kavallastipendiet

Varje år delar Svenska Tecknare ut vistelsestipendium till fem medlemmar som får möjlighet att bo i Atheninstitutets gästhem i Kavalla i norra Grekland. Ansökan för 2019 års vistelser som kommer att äga rum dessa datum:

  • 7-21 mars
  • 21 mars-4 april
  • 5-19 september
  • 26 september-10 oktober
  • 10-24 oktober

Detta ingår i stipendiet:

Stipendium för vistelse i 2 veckor: Hyra betald för vistelse i Kavallahuset samt ett resebidrag på 3500 kronor.

Om ansökan:

Ansökningsperioden är mellan 7 december 2018 – 14 januari 2019. Ansökan görs här nedan.

Sommaren 2016 var illustratören Helena Bergendahl i Kavalla. Ta del av hennes reseberättelse här.

Läs mer om Kavalla-huset här.

Du behöver vara inloggad som medlem för att söka.