Knut V Petterson fond

Knut V Petterson var tecknare, grafiker och målare. Fonden instiftades 1972 av hans änka Kerstin och förvaltas av Svenska Tecknare.

Enligt fondens stadgar ska årligen ett stipendium delas ut. Stipendiet är en meritutmärkelse till förtjänt tecknare, företrädesvis över 40 år. Stipendiaten utses av Svenska Tecknares styrelse och går alltså inte att söka. Stipendiesumman är på 10 000 kronor.

Det första stipendiet delades ut 1973 till föreningens förste ordförande, Einar Norelius.

Årtal/Stipendiater

2020 Jan Lööf
2019 Nils Gulliksson
2018 Gunnar Lundkvist
2017 Stina Eidem
2016 Martin Kellerman
2015 Charlie Christensen
2014 Lena Furberg
2013 Joakim Pirinen
2012 Anna-Clara Tidholm
2011 Cecilia Torudd
2010 Jens Ahlbom
2009 Gunilla Kvarnström
2008 Tippan Nordén
2007 Carina Länk
2006 Johan Hagelbäck
2005 Gunna Grähs
2004 Owe Gustafson
2003 Lars-Erik Håkansson, Lehån
2002 Lasse Sandberg
2001 Bo Mossberg
2000 Fibben Hald
1999 Eva Eriksson
1998 Helga Henschen
1997 Bosse Falk
1996 Kerstin Thorvall
1995 Inga Borg
1994 Per Åhlin
1993 Ewert Karlsson, EWK
1992 Jane Bark
1991 Ulf Löfgren
1990 Mark Sylwan
1989 Svenolov Ehrén
1988 Åke Eriksson
1987 Kaj Beckman
1986 Björn Berg
1985 Lars Wellton
1984 Claes Bäckström
1983 Eric Linné
1982 Björn Jonson
1981 Curt Peters
1980 Erik Prytz
1979 Kerstin Abram Nilsson
1978 Gösta Kriland
1977 Ann Margret Dahlquist Ljungberg
1976 Eric Palmquist
1975 Georg Lagerstedt
1974 Edward Lindahl
1973 Einar Norelius