Knut V Petterson fond

Knut V Petterson var tecknare, grafiker och målare. Fonden instiftades 1972 av hans änka Kerstin och förvaltas av Svenska Tecknare.

Enligt fondens stadgar ska årligen ett stipendium delas ut. Stipendiet är en meritutmärkelse till förtjänt tecknare, företrädesvis över 40 år. Stipendiaten utses av Svenska Tecknares styrelse och går alltså inte att söka. Stipendiesumman är på 10 000 kronor.

Det första stipendiet delades ut 1973 till föreningens förste ordförande, Einar Norelius.

Årtal/Stipendiater

1973 Einar Norelius
1974 Edward Lindahl
1975 Georg Lagerstedt
1976 Eric Palmquist
1977 Ann Margret Dahlquist Ljungberg
1979 Gösta Kriland
1979 Kerstin Abram Nilsson
1980 Erik Prytz
1981 Curt Peters
1982 Björn Jonson
1983 Eric Linné
1984 Claes Bäckström
1985 Lars Wellton
1986 Björn Berg
1987 Kaj Beckman
1988 Åke Eriksson
1989 Svenolov Ehrén
1990 Mark Sylwan
1991 Ulf Löfgren
1992 Jane Bark
1993 Ewert Karlsson, EWK
1994 Per Åhlin
1995 Inga Borg
1996 Kerstin Thorvall
1997 Bosse Falk
1998 Helga Henschen
1999 Eva Eriksson
2000 Fibben Hald
2001 Bo Mossberg
2002 Lasse Sandberg
2003 Lars-Erik Håkansson, Lehån
2004 Owe Gustafson
2005 Gunna Grähs
2006 Johan Hagelbäck
2007 Carina Länk
2008 Tippan Nordén
2009 Gunilla Kvarnström
2010 Jens Ahlbom
2011 Cecilia Torudd
2012 Anna-Clara Tidholm
2013 Joakim Pirinen
2014 Lena Furberg
2015 Charlie Christensen
2016 Martin Kellerman
2017 Stina Eidem
2018 Gunnar Lundkvist