Kopieringsfonden

Ansökningsperiod

9 oktober–9 november 2023.

Klicka här för att komma direkt till ANSÖKAN.

Vad är Kopieringsfonden?

Kopieringsfonden delar ut stipendier till personer som arbetar inom bild och form, och har verk publicerade i Sverige. Alla illustratörer och grafiska formgivare kan söka stipendiet och man behöver inte vara medlem i Svenska Tecknare för att söka.

Rätten att kopiera upphovsrättsskyddat material regleras i Sverige främst genom avtalslicenser. Det innebär att genom dessa avtalslicenser har skolor, universitet, arbetsplatser med flera, rätt att kopiera material – både analogt och digitalt – som är skyddade av upphovsrätten. På uppdrag av sina 14 medlemsorganisationer – däribland Svenska Tecknare – förhandlar organisationen Bonus Copyright Access fram dessa avtal och samlar in ersättningar för kopiering av upphovsrättsskyddat material i undervisning och på arbetsplatser i Sverige.

Svenska Tecknare företräder upphovspersoner inom tecknad bild och ser till att pengarna fördelas ut. En del av dessa pengar fördelas ut till upphovspersonerna genom stipendier ur Kopieringsfonden. Stipendiet är skattefritt.

Ansökan

Ansökan om stipendium ur Kopieringsfonden sker digitalt, direkt på hemsidan. Man behöver inte skicka in varken en fysisk ansökan eller fysiska arbetsprover. För att göra en ansökan behöver man ett konto hos Svenska Tecknare. Alla medlemmar har ett konto, liksom om man tidigare digitalt sökt stipendium ur Kopieringsfonden eller tävlat i Kolla!. Har du inget konto hos Svenska Tecknare, skapar du enkelt ett nytt när du påbörjar din ansökan. Läs mer om hur du ansöker på Kopieringsfondens hjälpsida.

OBS! Har du fått ett stipendium från kopieringsfonden under de två senaste åren kan du inte tilldelas stipendium i år. Se de senaste två årens stipendiater.

Har du frågor?

Läs mer om hur du ansöker på Kopieringsfondens hjälpsida.

Eller skriv till kopieringsfonden@svenskatecknare.se
eller ring till Svenska Tecknare: 08-556 029 10 (knappval 4)

It-frågor, det vill säga tekniska problem med ansökan på webben ska i första hand mejlas. Inkludera dina kontaktuppgifter (telefon). Generella frågor om vad som ska inkluderas i ansökan osv kan tas via mejl eller på utsatt telefontid.

Hur fördelas stipendierna?

En styrelse av förtroendevalda medlemmar som väljs på årsmötet, utser stipendiaterna. Fördelningen av stipendier utgår från i vilken utsträckning den sökandes verk kan ha kopierats inom ramen för Svenska Tecknares avtalslicens. Styrelsen utgår från riktlinjer sammanställt av Svenska Tecknare som är baserat på statistikbaserade undersökningar – utförda av Bonus Copyright Access – för hur kopieringen ser ut.

Läs bedömningskriterierna här.