Svenska Tecknares tillfälliga krisfond

Den 24 augusti 2020 öppnar ansökan till Svenska Tecknares krisfond för illustratörer, grafiska formgivare, serietecknare och animatörer som drabbats av inkomstbortfall med anledning av coronapandemin. Ansökan är öppen till och med 4 september.

Under hösten kommer Svenska Tecknare dela ut ett 15 bidrag ur fonden på 10 000 kr vardera.

Ge bidrag till Svenska Tecknares krisfond
Föreningen har från och med 27 maj öppnat upp för donationer till fonden. Institutioner, organisationer, företag och privatpersoner: Så här kan ni skänka pengar: Swisha till Svenska Tecknare på nummer 123 677 84 84 och märk din betalning med “Krisfond + avsändare”.

Kriterier 

  • Berättigade att söka är medlemmar och icke-medlemmar inom områdena illustration, grafiska formgivning, serier och animation som förlorat intäkter på grund corona-pandemin och därmed hamnat i en akut ekonomisk kris.
  • Fonden ger i första hand till de som har det värst och inte kan betala hyra och mat.
  • De ansökande ska visa på inkomstbortfall, dvs inställda uppdrag, brutna avtal eller inga uppdrag i jämförelse med förra året.
  • Faktorer så som den sökandes samlade ekonomi, andra stipendier/bidrag den sökande erhåller kommer vägas in i bedömningen. Även faktorer så som möjligheten till a-kassa och korttidspermittering kommer vägas in i bedömningen.

Ansökningarna handhas av en krisfondskommitté som på uppdrag av Svenska Tecknares styrelse mottar alla ansökningar och fattar beslut genom majoritetsbeslut. Kommitténs beslut går inte att överklaga och handlingarna blir inte offentliga. Kommittén består av yrkesverksamma skapare med en gedigen erfarenhet och förståelse för medlemmarnas verklighet.

Fyll i dina ansökan här.