Stockholms Kulturstipendier

Varje år delar Stockholms stad ut 20 kulturstipendier inom bildkonst, teater, dans, film, foto, illustration, konsthantverk, musik och litteratur. Stipendiesumman är på 40 000 kr och stipendiet kan sökas av enskilda personer.

Du kan söka stipendiet om du:
* är utbildad inom ett konstnärligt yrke eller har dokumenterad erfarenhet
* har varit verksam i Stockholm det senaste året
* är mantalsskriven i Stockholms kommun
* inte har fått Stockholms kulturstipendium under de tre senaste åren

När och hur ansöker du?
Ansökningsomgången för kulturstipendier 2021 öppnar den 15 december 2020 och stänger den 1 februari 2021 klockan 15.00. Du gör din ansökan via en e-tjänst eller en ifylld ansökningsblankett som finns att ladda ner på https://foretagsservice.stockholm/stod-till-foreningar-och-kulturaktorer/kulturstod/kulturstipendium/

När du skickar in din ansökan kan du bifoga fotografier av verk, CD-skivor, musik- eller videokassetter, skrifter eller böcker.

Läs mer om Stockholms stads kulturstipendier.