Upphovsrätt och avtal

Upphovsrätt och avtal vänder sig till dig som är verksam inom något av föreningens fyra områden: illustration, grafisk formgivning, animation och serieskapande. Utbildningstillfällena är tänkta att kretsa kring sådana praktiska frågor som man kan ställas inför i sin yrkesverksamhet. Bland annat kommer upphovsrättens närmare innebörd och räckvidd, intrångssituationer samt viktiga punkter att ha med respektive akta sig för i avtal att beröras. Det kommer även finnas möjlighet att ställa sina egna frågor till någon av juristerna.

Datum och tid: 14 juni kl 10.00–12.00
Var: Svenska Tecknare, Hornsgatan 103 i Stockholm, plan 10
Anmälan: juristen@svenskatecknare.se

Fler utbildningstillfällen kommer anordnas med på i förväg annonserade datum.