Arvoden och avtal

Arvoden och avtal vänder sig till dig som arbetar med eller planerar att arbeta med illustration, grafisk form, serier eller animation i eget företag, och sköter dina egna förhandlingar med kund. Här får du värdefulla tips som kan hjälpa dig att ta tillvara dina rättigheter och ta betalt för både arbetstid och användning. Här finns också utrymme för frågor och diskussioner med andra medlemmar om strategier för att ta betalt och arvodesnivåer för olika uppdrag. Genom diskussion och utbyte av erfarenheter får du viktiga kunskaper om hur du ska prissätta ditt arbete.

Mer information om kurs i arvode och avtal kommer senare.