Prata!

Svenska Tecknare erbjuder sedan 2003 samtalsserien Prata!. Evenemangen hålls i hela Sverige med syfte att väcka diskussion och vara angelägna för yrkesverksamma inom bild och form i första hand, men ovkså för uppdragsgivare, politiska beslutsfattare och kulturinstitutioner. Besök Prata!-sidorna på hemsidan för att läsa mer och ta del av tidigare Prata!.