Om oss

Svenska Tecknare är en intresseorganisation som organiserar illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och serieskapare.

Vi arbetar med att stärka och utveckla yrkesrollen för våra medlemmar och strävar samtidigt efter att stödja alla som är verksamma inom fältet.

Svenska Tecknare har runt 1400 medlemmar.

Föreningen ger ut medlemstidningen Tecknaren som kommer ut med 4 nummer om året. Svenska Tecknare håller också i samtalsserier under namnet Prata! där inbjudna gäster fördjupar frågeställningar och aktuella ämnen kring vårt yrkesutövande och bransch. Dessutom arrangerar Svenska Tecknare återkommande projektet Kolla! där huvuddelen består av en jurybedömd tävling i tre huvudkategorier: illustration, grafisk design och rörlig bild.

Det här gör vi:

  • Erbjuder kvalificerad arvodes- och avtalsrådgivning.
  • Arbetar för att stärka upphovsrätten.
  • Driver frågor inom kultur- och näringspolitik.
  • Erbjuder utbildning och inspiration.
  • Bygger samarbeten med andra konstnärsorganisationer.
  • Förbättrar i trygghetssystemen för frilansare.
  • Verkar som remissinstans för lagförslag och regeländringar.
  • Utvecklar och stärker nätverk mellan medlemmarna.