Om oss

Svenska Tecknare är en facklig förening som organiserar och representerar illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och serieskapare.

Svenska Tecknare arbetar med att stärka och utveckla yrkesrollen för bildskapare – på medlemsnivå och för alla verksamma inom fältet. Vår vision är en värld där illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och serietecknare har hög status och bra ersättning, där såväl yrkeskompetens som upphovsrätt och yttrandefrihet respekteras.

Svenska Tecknare har runt 1700 medlemmar. Vår främsta uppgift är att som facklig förening tillvarata våra medlemmars yrkesintressen i juridisk, ekonomiskt och ideellt hänseende. Det är genom våra medlemmar vi får kraft att påverka marknadsvillkoren och kulturpolitiken för vårt fält.

Svenska Tecknare ger ut kulturtidskriften Tecknaren med fyra nummer om året. Svenska Tecknare håller också i samtalsserier under namnet Prata! där vi fördjupar och diskuterar aktuella ämnen kring vårt yrkesutövande och bransch. Dessutom arrangerar Svenska Tecknare återkommande projektet Kolla!– en utmärkelse inom bild och form.

Det här gör Svenska Tecknare:

 • Erbjuder kvalificerad arvodes- och avtalsrådgivning för våra medlemmar.
 • Arbetar för att stärka upphovsrätten och värna yttrandefriheten.
 • Driver frågor inom kultur- och näringspolitik samt skapar opinion.
 • Erbjuder utbildning och inspiration för våra medlemmar.
 • Bygger samarbeten med andra konstnärsorganisationer.
 • Förbättrar i trygghetssystemen för frilansare.
 • Verkar som remissinstans för lagförslag och regeländringar.
 • Utvecklar och stärker nätverk mellan medlemmar.
 • Ger ut tidningen Tecknaren.
 • Arrangerar samtalsserien Prata!
 • Står bakom utmärkelsen Kolla!

Svenska Tecknare –  för rikare visuell kultur.