Årsmöte 2014

Det är dags för årsmöte 2014. Passa på att göra det till en tvådagarsfest i det vackra vädret i maj, med seminarium, årsmöte, fest och Prata!. Se Stockholm från sina bästa sidor: Hornsgatan/Tantolunden, Långholmen och Skeppsholmen, samtidigt som du påverkar föreningens verksamhet, framtidens utbildningspolitik för branchutbildningarna, förlagens avtal med illustratörer och formgivare och träffar kollegor. Dessutom delas Knut V Petterssonstipendiet ut till en förtjänstfull medlem under festen.

Fredagen den 9 maj inleds på Hornsgatan 103 i Stockholm för dem som är intresserade av aktuella barnboksavtalsfrågor, med seminarium klockan 9-12.30. Klockan 14 på Långholmens Folkhögskola börjar själva årsmötet, där vi fastställer riktlinjerna för verksamheten 2014 och väljer styrelse, bland annat. Efter årsmötet blir det fest på samma ställe, med mat, musik mingel och gatukonst. Dagen efter hålls årets tredje Prata! på temat ”Att förändra världen eller möta den” om utbildningarna för våra yrkesgrupper. Platsen för detta är Arkitektur

På årsmötet har alla medlemmar närvaro- yttrande- förslags- och rösträtt. Bor du mer än 10 mil från Stockholm får du din resa till årsmötet ersatt med 10 kronor milen, och du kan gärna passa på och gå på Prata! och barnboksseminariet när du ändå är i Stockholm.

Du måste vara inloggad på webben för att anmäla dig till årsmöte/fest och barnboksseminarium. Om du glömt ditt lösenord kan du få en engångsinloggning.Klicka ”logga in” och se alternativen överst på sidan.

Anmäl dig till årsmöte/fest genom att klicka på den här länken.

Anmäl dig till barnboksavtalsseminariet genom att klicka på den här länken.

Anmäl dig till Prata! genom att maila till prata@svenskatecknare.se (begränsat antal platser) senast 7 maj.

Läs mer om festen här

Läs mer om Prata! den 10 maj här.

Läs mer om seminariet om avtal i barnboksbranchen här.

Handlingarna samlar vi här nedan:

Dagordning årsmöte 2014

Årsmötet börjar klockan 14.00 och avslutas 17.30. De frågor som kommer att behandlas finns i dagordningen. Klicka på rubriken för att läsa/ladda ner.  Visa dagordning   Ladda ner dagordning

Valberedningens förslag till styrelse och andra uppdrag 2014. Visa förslag  Ladda ner förslag

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplanen antas av årsmötet och innehåller de målsättningar som vi satt upp för verksamheten 2014. Klicka på rubriken för att läsa/ladda ner. Visa verksamhetsplan  Ladda ner verksamhetsplan

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse är styrelsens beskrivning av verksamheten 2013, och vilka beslut som fattats. Klicka på rubriken för att läsa/ladda ner. Visa verksamhetsberättelse Ladda ner verksamhetsberättelse

Ekonomisk berättelse 2013

De juridiska personer som årsmötet gäller är Föreningen Svenska Tecknare, Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag AB och Knut V Petterssons fond. De revisionsberättelser och årsredovisningar som föreligger hittar du här. Klicka på respektive länk för att läsa/ladda ner.

Årsredovisning Föreningen Svenska Tecknare Visa Ladda ner
Årsredovisning Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag Visa Ladda ner
Årsredovisning Knut V Pettersson Visa Ladda ner
Revisionsberättelse FST Service AB  Visa Ladda ner
Revisonsberättelse FST 2013 Visa Ladda ner
Revisonsberättelse KVP 2013 Visa Ladda ner