Årsmöte 2015

Årsmötet är vårt högsta beslutande organ, där kommer vi välja ny ordförande, ny styrelse, anta en verksamhetsplan och budgetramar och annat som lägger fast inriktningen för Svenska Tecknare under det närmaste året.

Alla medlemmar har närvaro-, förslags-, yttrande- och rösträtt på årsmötet. Det betyder att ni också kan skicka in förslag till vem som ska bli ny ordförande, vilka som ska sitta i styrelser och arbetsgrupper, ändringar i verksamhetsplan, stadgar och annat, eller helt egna förslag.

För att de förslagen ska få en bra beredning ska de skickas in senast 27 februari. Läs mer om hur du gör i Så påverkar du besluten på årsmötet, och så går beslutsfattandet till.

Anmäl närvaro på årsmötet till anmalan@svenskatecknare.se. Du som bor mer än 10 mil från centrala Stockholm får resebidrag på 10 kronor milen.

Efter årsmötet kommer det att vara jubileumsfest då Svenska Tecknare fyller 60 år. Den kommer att hållas på platsen där föreningen bildades 1955: Konstnärshuset på Smålandsgatan 7 i Stockholm. Det ligger på promenadavstånd från lokalen där årsmötet hålls. Till jubileumsfesten kommer man att köpa biljetter separat, information om hur man gör det kommer senare.

Här nedan är alla handlingar.

Dag- och arbetsordning för årsmötet 8 maj 2015

Arbetsgrupper och styrelser i Svenska Tecknare, vilka finns, vad gör de, och hur väljs de?

Så påverkar du besluten på årsmötet, och så går beslutsfattandet till

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2015

Förslag från styrelsen om stadgeändring för Fotokopieringsfonden

Befintliga stadgar för Fotokopieringsfonden

Verksamhetsberattelse 2014

Foreningen Svenska Tecknare arsredovisning 2014

Servicebolaget arsredovisning 2015

Knut V Petterssons fond arsredovisning 2014

Revisonsberattelse FST 2014

Revisionsberattelse FST Service AB 2014

Revisonsberattelse KVP 2014

Valberedningens förslag 2015

Budgetberakningar 2015-05

Protokoll årsmöte 8 maj 2015

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.