Årsmöte 2017

Alla Svenska Tecknares medlemmar är hjärtligt välkomna till årsmöte den 5 maj. Årsmötet är Svenska Tecknares högst beslutande organ. Det är din möjlighet som medlem att få större insikt i föreningen och verksamheten, att besluta om vilka som får förtroendeuppdrag samt att påverka den långsiktiga utvecklingen.

I år håller vi till på museet ArkDes på Skeppsholmen i Stockholm. Därefter blir det fest, alldeles i närheten. Se gärna till att vara på plats senast kl. 12.30, så att vi kan börja i tid.

Schema för dagen
12.30 Avprickning i röstlängd
13.00 Välkomsttal av ArkDes överintendent Kieran Long
13.15–16.00 Årsmöte (inkl. paus med fika)
16.30–17.30 Guidad visning av utställningen Josef Frank – Against Design
18.00 Fest med middag på Skeppsholmens folkhögskola

Anmälan till årsmöte och fest gör du enkelt här, senast den 28 april.

Reseersättning utgår till dig som bor mer än tio mil från centrala Stockholm.

Alla årsmöteshandlingar finns digitalt nedan samt kommer att finnas i tryckt version på plats vid årsmötet.

Årsmöteshandlingar
–    Kallelse
–    Dagordning
–    Årsredovisning Föreningen Svenska Tecknare 2016
–    Årsredovisning Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag 2016
–    Årsredovisning Knut V Petterssons fond 2016
–    Årsberättelse 2016
–    Budget 2017
–    Valberedningens förslag 2017
–    Styrelsens förslag till valberedning 2017
–    Fastställande av allmänna principer för fördelning och avdrag av rättighetsintäkter
–    Fastställande av medlemsavgift
–    Årsmötesprotokoll 2017