Svenska Tecknares styrelse: Felicia Fortes, Lars Fuhre, Arina Stoenescu, Tyra von Zweigbergk, Joanna Hellgren, Björn Atldax, Carl-Anders Skoglund, Robert Nyberg och Frida Hammar. Illustration: Anneli Furmark

Årsmöte 2019

I år hålls årsmötesdagen på Svensk Form och på ArkDes. Båda dessa platser ligger alldeles intill varandra på Skeppsholmen i Stockholm.

Årsmöteshandlingar
Dagordning 2019
§ 11 Val av auktoriserad revisor
§ 12–17 Valberedningens förslag till förtroendevalda 2019
§ 18 Val av valberedning
§ 20 Strategi- och verksamhetsplan
§ 21 Budget 2019
Svenska Tecknare – Budget mot utfall 2018-2019
§ 22 Medlemsavgift
§ 23 Jävsprinciper
§ 24 Stadgeändringar för Konflikt- och rättshjälpsfonden
§ 25 Val av styrelse för Konflikt- och rättshjälpsfonden

Svenska Tecknares årsberättelse för 2018:  ST-Årsberättelse 2018

Årsredovisning för Svenska Tecknare Servicebolag AB: Årsredovisning ST Servicebolag 
Årsredovisning för Föreningen Svenska Tecknare: Årsredovisning Föreningen Svenska Tecknare

Protokoll

Programmet i korthet
10:00 – 11:30
Inspirationsföreläsning – OBS fullsatt!
Biblioteket, Svensk Form
Adress: Svensksundsvägen 13

13:00 – 16:00
Årsmöte
Aulan, ArkDes
Adress: Exercisplan 4

16:00 – 19:00
Mingel för medlemmar
Biblioteket, Svensk Form
Adress: Svensksundsvägen 13

Anmälan
För att kunna planera årsmötesdagen på bästa sätt ber vi dig att anmäla dig till föreläsningen, årsmötet och minglet redan nu. Gärna senast den 1 maj. Anmäl dig genom att trycka här (OBS! du behöver vara inloggad) eller genom att ringa till kansliet på 08-556 029 10 eller skriv till medlem@svenskatecknare.se.

Reseersättning
Bor du mer än 10 mil utanför Stockholm men inom Sverige och deltar på årsmötet har du rätt till reseersättning oavsett färdsätt, 10 kr per mil.

För att läsa mer om årsmötesdagen tryck här.