Svenska Tecknares styrelse: 1. Josefine Engström 2. Joanna Hellgren 3. Stina Löfgren 4. Lars Fuhre 5. Felicia Fortes 6. Jakob Wegelius 7. Nille Svensson 8. Carl Anders Skoglund 9. Marcus-Gunnar Pettersson. Illustration: Hanna Hernried Forslind.

Årsmöte 2020

Med anledning av coronaviruset och Folkhälsomyndighetens rekommendationer med social distansering har Svenska Tecknare fattat beslut om att föreningens årsmöte blir digitalt. Mötet kommer att hållas genom ett digitalt mötesverktyget, länk och instruktioner skickas ut ett par dagar före mötet till de anmälda. För att få länken till årsmötet måste du anmäla dig, helst innan 11 maj.

Anmäl dig här (OBS! du behöver vara inloggad).

Vid frågor eller om du avser delta via ombud, kontakta kansliet på
08-556 029 10 eller skriv till medlem@svenskatecknare.se.

Årsmöteshandlingar
Dagordning 2020
§ 11 Val av auktoriserad revisor
§ 12 – 16 Valberedningens förslag till förtroendevalda
§ 17 Val av valberedning
§ 18 Inkomna motioner
§ 19 Beslut om strategi- och verksamhetsplan
§ 20 Beslut om budget
Svenska Tecknare – budget mot utfall 2019
§ 21 Beslut om medlemsavgift

Protokoll årsmöte 2020

Svenska Tecknares årsberättelse för 2019 ST: Årsberättelse 2019
Årsredovisning för Föreningen Svenska Tecknare: Årsredovisning Föreningen Svenska Tecknare
Årsredovisning för Svenska Tecknare Servicebolag AB: Årsredovisning Svenska Tecknares Service AB