Illustration: Stina Wirsén. Svenska Tecknares styrelse: Stina Löfgren, Joanna Hellgren, Jakob Wegelius, Lars Fuhre, Maria Persson, Nille Svensson, Marcus-Gunnar Pettersson, Johan Lindström, Josefine Engström.

Årsmöte 2021

Med anledning av coronaviruset och Folkhälsomyndighetens rekommendationer med social distansering har Svenska Tecknare fattat beslut om att föreningens årsmöte blir digitalt även 2021. Mötet kommer att hållas genom det digitala mötesverktyget, Zoom. Länk och instruktioner skickas ut ett par dagar före mötet till de anmälda. För att få länken till årsmötet måste du anmäla dig, helst innan 19 maj.

Datum: 21 maj 2021
Tid: 13:00–16:00

Anmäl dig här (OBS! du behöver vara inloggad).

Vid frågor eller om du avser delta via ombud, kontakta kansliet på
08-556 029 10 eller skriv till medlem@svenskatecknare.se.

Årsmöteshandlingar
Dagordning 2021
§ 11 Val av auktoriserad revisor och suppleant
§ 12–17 Valberedningens förslag till förtroendevalda
§ 18 Val av valberedning
§ 20 Beslut om strategi- och verksamhetsplan
§ 21 Fastställande av budget 2021
§ 22 Fastställande av fördelningssystemet för Individuell reprografiersättning
§ 23 Beslut om fullmakt till Bildupphovsrätt
§ 24 Beslut om medlemsavgift
§ 25 Beslut om avveckling av Knut V Petterssons stiftelse
§ 26 Beslut om nya arvoden för ordförande, vice ordförande och valberedningen
§ 27 Beslut om stadgeändringar för Rättshjälpsfonden
§ 29 Hedersmedlem

Protokoll från Svenska Tecknares årsmöte 2021

Svenska Tecknares årsberättelse för 2020 ST: Årsberättelse 2020
Årsredovisning för Föreningen Svenska Tecknare: Årsredovisning Föreningen Svenska Tecknare
Årsredovisning för Svenska Tecknare Servicebolag AB: Årsredovisning Svenska Tecknares Service AB