Illustration: Stina Wirsén. På bild: Svenska Tecknares styrelse: Stina Löfgren, Joanna Hellgren, Jakob Wegelius, Lars Fuhre, Maria Persson, Nille Svensson, Marcus-Gunnar Pettersson, Johan Lindström, Josefine Engström.

Årsmöte 2022

Årsmötet 2022 kommer att äga rum den 20 maj mellan klockan 13–17. Det kommer gå att delta på mötet både digitalt och fysiskt. Du som väljer att delta digitalt får en Zoom-länk och instruktioner via mejl dagen innan mötet. Logga gärna in i god tid före kl. 13, då årsmötet börjar.

Datum: 20 maj 2022
Tid: 13:00–17:00

Läs mer och anmäl dig här (OBS! du behöver vara inloggad).

Vid frågor eller om du avser delta via ombud, kontakta kansliet på
08-556 029 10 eller skriv till medlem@svenskatecknare.se.

Årsmöteshandlingar
Fullmakt årsmöte
Dagordning
§ 11 Val av auktoriserad revisor
§ 12–17 Valberedningens förslag till förtroendevalda
§ 18 Val av valberedning
§ 19 Inkomna motioner
§ 20 Stadgeändring pga autogiro
§ 21 Strategi- och verksamhetsplan
§ 22 Fastställande av budget 2022
§ 23 Fastställande av medlemsavgift 2022
§ 24 Höjning av medlemsavgift
§ 25 Beslut om fullmakt till Bildupphovsrätt
§ 26 Avveckling av Knut V Petterssons fond
§ 27 Upplösning av Kopieringsfonden
§ 28 Stadgeändring Rättshjälpsfonden

Protokoll från Svenska Tecknares årsmöte 2022

Svenska Tecknares årsberättelse för 2021: Årsberättelse 2021
Årsredovisning för Föreningen Svenska Tecknare: Årsredovisning Föreningen Svenska Tecknare
Revisionsberättelse: Revisionsberättelse Föreningen Svenska Tecknare
Årsredovisning för Svenska Tecknare Servicebolag AB: Årsredovisning Svenska Tecknares Service AB
Revisionsberättelse: Revisionsberättelse Svenska Tecknare Servicebolag AB