Årsmöte 2023

Svenska Tecknares årsmöte 2023 kommer att äga rum på Svensk Form den 16 maj. Som medlem kan du påverka årsmötet genom att lämna in motioner och nominera till förtroendeposter i föreningen.


Årsmötet 2023 är den 16 maj kl 13:00–16:30 på Svensk Form, Svensksundsvägen 13, Stockholm.

Nominera till förtroendeposter
Valberedningen välkomnar alla medlemmar som vill delta i föreningens arbete. Det går att nominera sig själv eller andra medlemmar. Om du föreslår någon annan medlem till valberedningen så kolla först att den personen är intresserad.

Skicka in din nominering till valberedningen@svenskatecknare.se med en kort beskrivning av vad den du föreslår kan bidra med och till vilket uppdrag du nominerar personen. Alla nomineringar diskuteras, väljs de inte in i år så sparas namnen till nästa år. Deadline för nomineringar till valberedningen är 8 mars. Lite längre ner i texten kan du se vilka förtroendeposter som tas upp på årsmötet 2023.

Motionera till årsmötet
På årsmötet kan den som är medlem lägga fram motioner om hur man tycker att Svenska Tecknares verksamhet ska utvecklas. På årsmötet tas det beslut om verksamhetsplan och stadgeändringar. En motion är ett förslag till årsmötet. Den kan antingen vara ett förslag till ändring av något av styrelsens förslag eller tillägg i verksamhetsplanen, eller så kan det vara ett helt eget förslag. Om du vill lämna in en motion till årsmötet behöver du göra det enligt vissa formalia och skicka in den senast den 4 april till medlem@svenskatecknare.se

För att få mer information om  hur ett årsmöte går till och hur man skriver motioner? Gå vidare hit.

Förtroendeposter som tas upp på årsmötet:

Styrelsen för Svenska Tecknare – Tre styrelseledamöter och ordförande är uppe för omval: Josefine Engström, Stina Löfgren, Nille Svensson och Marcus-Gunnar Pettersson. Dessa står till förfogande för en tvåårsperiod till. Två nya ledamöter ska väljas– Lars Fuhre och Jakob Wegelius avgår.

Kopieringsfondens styrelse – Nyval av 3 ordinarie ledamöter och en suppleant.

Författarfondens referensgrupp för stipendieansökningar – Val av en serieberättare till gruppen.

Till referensgruppen för vistelsestipendier – Val av en medlem till gruppen som väljer stipendiater till Svenska Tecknares vistelsestipendier.

Medlemsrevisor och suppleant – Väljs ett år i taget. Nuvarande medlemsrevisor Carina Länk och suppleant Kristoffer Nylén kan väljas om.