Foto: Jenny Gustafsson

Extra årsmöte 20 november 2020

Fredag 20 november kl 13.00–15.00 hålls ett extra årsmöte i
Svenska Tecknare.

Med anledning av coronaviruset och Folkhälsomyndighetens rekommendationer med social distansering har Svenska Tecknare fattat beslut om att föreningens extra årsmöte blir digitalt. Mötet kommer att hållas genom ett digitalt mötesverktyget, Zoom, länk och instruktioner skickas ut ett par dagar före mötet till de anmälda. För att få länken till årsmötet måste du anmäla dig, gärna senast 17 november.

Inför det ordinarie årsmötet valde styrelsen att ha en digital årsstämma, för att på så vis hålla sig den tidsangivelse som finns i stadgarna. På det ordinarie årsmötet behandlades endast de ordinarie punkter som måste tas upp på årsstämman. Under det extra årsmötet kommer stämman att fatta beslut om framlagda förslag från styrelsen och valberedningen.

Exempelvis har jävsprinciperna, som röstades ned förra året, anpassats för att bättre passa föreningens förutsättningar. Årsmötet kommer även att ta ställning till ett förslag om uppdaterade stadgar samt ett förslag på arbetsordning för valberedningen. Förslaget är utarbetat av valberedningen och det är årsmötet som fattar beslutet, eftersom valberedningen är fristående från styrelsen.

Årsmötesdagen kommer inledas med ett samtal om framtidens bildberättande mellan Joanna Hellgren och Jöns Mellgren samt en föreläsning av Chris Lindgren. Ni kommer också kunna ta del av studentarbeten på samma tema från kursen Framtidens Bilderböcker på Konstfack. Föreläsning och samtal från kursen Framtidens Bilderböcker hålls digitalt via Zoom.

Tid, plats och anmälan
Årsmötesdag 20 november kl. 10.30–15.00, digitalt via Zoom.

  • 10:30–12:00 BUG-arrangemang om bildberättande
  • 13:00–15:00 Årsmöte

Föranmälan till närvaro via Zoom krävs. Läs mer och anmäl dig här.

Handlingar
Dagordning
§ 6 Stadgeändring
§ 7 Jävsprinciper
§ 8 Arbetsordning Valberedningen
§ 9 Hedersmedlem
Protokoll extra årsmöte 20 nov 2020