Extra årsmöte 2022 – omröstning om ett eventuellt namnbyte

Svenska Tecknares medlemmar kallas till ett extra årsmöte som enbart behandlar frågan om ett eventuellt namnbyte för föreningen. Syftet med mötet är att ge alla medlemmar möjlighet att rösta om namnfrågan.

Årsmötet genomförs i form av två digitala möten med en mellanliggande omröstningsperiod. Att mötena sker digitalt är för att vi ska kunna hålla omröstningen öppen flera dagar, så att du kan gå in och rösta när som helst under omröstningsperioden.

Årsmötet öppnas den 26 oktober kl. 16.30. Då fastställs röstlängden. Omröstningen öppnar den 26 oktober kl. 18 och stänger den 31 oktober kl. 13. Du väljer själv när under den perioden du går in och röstar.

Rösta utan att delta på årsmötet
Du behöver inte delta på årsmötet för att rösta. Det enda du behöver göra är att registrera ett konto i VoteIT, det digitala verktyget som kommer att användas för omröstningen. Registrera ditt konto senast den 26 oktober kl. 16.30 för att kunna delta i omröstningen, detta eftersom röstlängden fastställs på årsmötet. Du får en länk till omröstningen skickad till dig via mejl. Därefter kan du rösta när som helst mellan den 26 oktober kl. 18 och 31 oktober kl. 13.

Observera att endast medlemmar som har registrerat sig innan årsmötet 26 oktober kan rösta. Inför årsmötet kommer tre informationsmöten att äga rum. På informationsmötena går vi igenom hur röstningsverktyget fungerar, du får hjälp att registrera konto på VoteIT och vi visar hur omröstningen går till. Du kan även mejla info@svenskatecknare.se så hjälper vi dig.

Möjlighet att registrera sig för röstning
Fram till 26 oktober kl 16.30. Länk till VoteIT mejlas ut till alla medlemmar.

Informationsmöten om VoteIT:

Möjlighet att rösta: Från 26 oktober kl. 18 till 31 oktober kl. 13.

Årsmötets avslutande och genomgång av omröstningen: 31 oktober kl. 13.

Tid: 26–31 oktober 2022 med digitala möten den 26 oktober kl. 16:30–18 och den 31 oktober kl. 13:00–14:00 och tid för röstning däremellan.
Plats: De digitala mötena äger rum i Zoom, omröstningen sker i det digitala verktyget VoteIT.

Zoomlänk till båda mötena: https://us06web.zoom.us/j/2472614110

Länk VoteIT där omröstningen kommer att ske: https://gogab.voteit.se/extra-arsmote-svenska-tecknare-2022/#agenda-state-upcoming

Frågor och svar
Här hittar du samlade frågor och svar om omröstningen och det extra årsmötet.

Dagordning extra årsmöte 26 oktober 2022

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Formalia
– Val av mötesordförande
– Val av mötessekreterare
– Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
§ 3 Fastställande av röstlängd
§ 4 Fråga om årsmötets behöriga utlysande
§ 5 Fastställande av dagordning*
§ 6 Fastställande av arbetsordning*
§ 7 Föreningens namn och firma*
§ 8 Mötets avslutande

* = Bilaga

Protokoll extra årsmöte 26 oktober 2022