Frågor och svar – rösta om eventuellt nytt namn

Mellan den 26 och 31 oktober kan du rösta om ett eventuellt nytt namn för föreningen. Här hittar du frågor och svar om hur omröstningen går till.

Hur går omröstningen till?
Omröstningen kommer att ske digitalt via verktyget VoteIT så att så många medlemmar som möjligt ska kunna rösta. Du behöver inte delta på det extra årsmötet för att rösta. Det enda du behöver göra är att registrera ett konto i VoteIT  senast den 26 oktober kl 16.30 och rösta någon gång mellan 26 oktober kl 18 och 31 oktober kl 13. Alla medlemmar får en länk på mejl till VoteIT där du kan registrera dig. De medlemmar som inte har en e-postadress erbjuds att poströsta.

Det är viktigt att alla medlemmar som vill rösta registrerar sig i VoteIT innan årsmötet. Endast medlemmar som har registrerat sig innan årsmötet 26 oktober kan rösta. På informationsmötena inför det extra årsmötet kan du få hjälp att registrera konto (se länkar nedan). Du kan även mejla info@svenskatecknare.se så hjälper vi dig.

Vad kommer jag kunna rösta på?
Du kommer erbjudas möjlighet att rangordna tre namnförslag:

  1. Föreningen Svenska Tecknare
  2. Förbundet Visuella kreatörer
  3. Annat (Att föreningen bör byta namn, men inte till det föreslagna namnet. Frågan hänskjuts då till styrelsen för ytterligare beredning)

Om du bara vill rösta på ett eller två av förslagen väljer du bara dessa i röstningsverktyget.

Det förslag som stöds av flest medlemmar kommer att tas fram genom metoden Skotsk STV (läs om metoden på Wikipedia), en beprövad metod som bland annat används vid val i Irland, Nya Zeeland och Skottland.

Nedan följer en detaljerad beskrivning av hur röstningsmetoden fungerar, skriven av Johan Groth på Styrelsepost, som anlitats som konsult för det extra årsmötet.

”Skotsk STV ger de som röstar möjlighet att rösta på flera alternativ. Man kallar det för rangordning av valen. Ett exempel är att vi ska välja färg och det finns tre val: rött, blått och gult. När man röstar kan man välja att rangordna ett, två eller tre av valen. Ett giltigt val är t.ex. ”gult, rött, blått”, dvs. personen vill att gult ska vinna men om det inte går så vill hen stödja rött och sista hand blått. Ett annat giltigt val är ”rött”. Denna person vill att rött ska vinna och har inget andrahandsval.

Varför har man en möjlighet att rangordna sina röster? Ett enkelt exempel är att du är den enda som vill ha rött (vilket du förstås inte vet om i förväg). Rött har ingen chans att vinna så om du bara röstar rött är din röst så att säga bortslängd. Dock, om du röstar ”rött, blått” så går din röst till blått. Genom att inte rangordna gult säkrar du att din röst aldrig kan gå till gult (som är en färg du verkligen inte gillar).

Hur går då själva rösträkningen till? När börjar andra- och tredjehandsrösterna att räknas? När man räknar röster i Skotsk STV börjar man med att räkna ut ett tröskelvärde. Om ett förslag kommer över tröskelvärdet har det vunnit. I vårt fall har vi just nu 206 anmälda ombud med rösträtt vilket ger ett tröskelvärde på 104. Med andra ord: om ett av förslag får 104 röster eller mer så har det vunnit. Och vi är också absolut säkra på att detta förslag fått stöd av mer än hälften av de röstande.

Vad händer då om inget förslag når upp till 104 röster? Då tar man bort det förslag som fått minst antal röster (t.ex. gult). Och det är nu andrahandsrösterna kommer in i bilden. Man tittar nämligen på de personer vars förstahandsval var ”gult” och ser vilka andrahandsval de gjort. Antag att 20 personer röstar gult i första hand och att 8 av dem röstat rött i andra hand och 10 röstat blått (2 har inget andrahandsval). Då får rött 8 röster till och blått får 10 röster till. Det är alltså bara för de personer vars röster som faller ut på grund av att de har ett svagt stöd som man tittar på andrahandsalternativet.

I och med detta kommer, säg, blått över 104 röster och blir valt. Om inte upprepas proceduren tills man har en vinnare.

I diskussionsforumet på webben ställdes en fråga om vad som händer om Svenska Tecknare får 124 röster (60% av nuvarande antal ombud, 20 oktober), Visuella Kreatörer 62 röster (30%) och Annat 20 röster (10%). Svaret är att Svenska Tecknare vinner eftersom 124 är mer än 104. Ingen analys behövs i detta fall av andrahandsrösterna eftersom förslaget fått tillräckligt många röster för att passera tröskelvärdet.

Om å andra sidan Svenska Tecknare fått 69 röster, Visuella Kreatörer 69 och Annat 68 röster, dvs ett väldigt jämt val, så skulle rösträkningen visa att inget förslag kommit över 104. Då faller Annat bort eftersom det har fått minst antal röster. Nu tittar man på andrahandsrösterna på dessa 68 röster och det visar sig att 40 lagt sin andrahandsröst på Svenska Tecknare, 25 på Visuella Kreatörer och 3 har ingen andrahandsröst. Då får Svenska Tecknare 109 röster och Visuella Kreatörer 94 röster vilket betyder att Svenska Tecknare vinner.

Poängen med Skotsk STV är således att om ett förslag vinner direkt så har det en tydlig majoritet. Om rösterna faller jämt hjälper andrahandsrösterna till att tydliggöra vilket av dem som har bredast stöd (räknat i första- och andrahandsröster).

OBS! Redovisning ovan är översiktlig och beskriver processen i stora drag.”

Vad behöver jag göra för att delta i omröstningen?

  1. Registrera dig i VoteIT senast den 26 oktober kl 16.30. Länk till registreringen skickades ut per mejl till alla medlemmar den 20 september. Om du inte hittar mejlet i din inkorg, titta om det hamnat bland ”skräppost” eller ”kampanjer”.
  2. Gå in och rösta någon gång mellan den 26 oktober kl 18 och 31 oktober kl 13. Här röstar du: https://gogab.voteit.se/extra-arsmote-svenska-tecknare-2022/#agenda-state-upcoming

Jag förstår inte hur jag ska registrera ett konto i VoteIT
På informationsmötena den 19 oktober kl 9 och 13 samt 20 oktober kl 18 kan du bekanta dig med röstningsverktyget och få hjälp att registrera ett konto i VoteIT. Du kan även kontakta info@svenskatecknare.se så hjälper vi dig.

Informationsmöten

Varför måste jag registrera ett konto i VoteIT senast den 26 oktober kl 16.30?
På den första delen av det extra årsmötet kommer röstlängden att fastställas. Röstlängden utgörs av de som registrerat konto i VoteIT senast den 26 oktober kl 16.30. Observera att du inte behöver delta på det extra årsmötet för att rösta, det enda du behöver göra är att registrera ett konto i tid och därefter gå in och rösta innan den 31 oktober kl 13.

Varför sker omröstningen digitalt?
För att så många medlemmar som möjligt ska kunna rösta. Eftersom röstningen sker digitalt och över flera dagar kan du rösta när det passar dig bäst.

När får vi veta vilket förslag som fått störst stöd?
På den andra delen av det extra årsmötet den 31 oktober kl 13 inbjuds alla medlemmar att vara med när röstningen avslutas. Du kan då själv bevittna resultatet av omröstningen.

Den som inte kan närvara den 31 oktober på utsatt mötestid kan när som helst efter denna tid själv logga in i VoteIT och ta del av resultatet av omröstningen.

Vad händer efter avslutad röstning?
Det beror på vilket alternativ som får störst stöd. Är det Föreningen Svenska Tecknare så behåller föreningen sitt namn. Är det Förbundet Visuella kreatörer får styrelsen i uppdrag att uppdatera stadgarna med det nya namnet och skicka in handlingar till berörda myndigheter. Får ”Annat” störst stöd hänskjuts frågan till styrelsen som får ta namnprocessen vidare.

Mer information