Föreningen

Svenska Tecknare är en medlemsstyrd organisation. Vi har för närvarande runt 1300 medlemmar.

Organisationen styrs genom att vi på årsmötet väljer en styrelse som sitter under en tvåårsperiod. Styrelsen pekar ut den övergripande inriktningen för organisationen, sedan är det Svenska Tecknares kansli som utför det dagliga arbetet. Du hittar kontaktuppgifter till både styrelse och kansli här nedan.

På årsmötet kan du som medlem lägga motioner om hur du vill att Svenska Tecknare ska utvecklas. Det är på årsmötet vi fattar beslut om verksamhetsplan och stadgeändringar. Du kan ladda ner de dokumenten här nedan.

Stadgar Föreningen Svenska Tecknare

Förtroendevalda

Kansli