Förtroendevalda

 

Förtroendevalda i Svenska Tecknare, valda på årsmötet den 15 maj 2020.

Styrelse

Josefine Engström, ordförande
Lars Fuhre, vice ordförande
Joanna Hellgren
Stina Löfgren
Jakob Wegelius
Marcus–Gunnar Pettersson
Nille Svensson
Johan Lindström
Maria Persson

För att kontakta hela styrelsen:
styrelsen@svenskatecknare.se

Revisorer

Anders Flood, ordinarie
Helena Davidsson Neppelberg, suppleant

Valberedning

Arina Stoenescu
Magnus Bard
Ann Forslind

Kopieringsfonden

Henrik Franklin
Kajsa Eldsten
Jonas Andersson
Malin Rosenqvist
Alexandra Falagara
Thomas Fröhling
Gunnel Ginsburg
Ingela P. Arrhenius

Kontakt: kopieringsfonden@svenskatecknare.se

Referensgrupp Författarfonden

Lena Sjöberg
Anna-Clara Tidholm
Sara Granér

Referensgrupp Kavalla

Helena Halvarsson
Bim Eriksson
Anneli Furmark

 

 

Foto på Lars Fuhre: Jacob Nordström

Foto på Josefine Engström: Eva Edsjö

Foto på Joanna Hellgren: Jenny Gustafsson