1950-talet

ETT 30-TAL MEDLEMMAR
Medlemmarna bestod av konstnärligt inriktade tecknare, bokillustratörer och tidningstecknare.

einar_norelius_historik_50-tal_webb

Illustration: Einar Norelius

År 1955 var föreningen med och startade Nordiska Tecknare, NT. 1957 hade Svenska Tecknare sin första utställning på galleriet Färg & Form i Stockholm. Det var en stor händelse och besöktes bl.a. av Kung Gustav VI Adolf.

Näste ordförande blev Yngve Svalander. Styrelsen bestod för övrigt av Gösta Kriland, Erik Prytz, Björn Jonsson, Lasse Wellton, Mats E Molander och Kurt Jungstedt. Bland medlemmar som fanns med från starten kan också nämnas Hans Arnold, Lasse Sandberg, Ewert Karlsson (EWK), Martin Lamm, Edward Lindahl och Ib Thaning.