1960-talet

Kulturpolitiken och konstnärsorganisationerna börjar få en större plats i samhället. 1959 bildas KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd).

sandberg_lilla_anna

Illustration: Lasse Sandberg

Upphovsrätten blev den första viktiga frågan och en upphovsrättslag antogs av riksdagen i december 1960. Föreningen Svenska Tecknare blev medlem i KLYS 1961.

Under 1960-talet utökades tecknarnas rättigheter. Stipendiesystemen för konstnärer började byggas ut och 1968 inrättades Statens Kulturråd.
Hans-Göran Franck som var föreningens juridiske upphovsrättsexpert etablerade tecknarnas lagliga rätt till sina bilder.

Men föreningen hade bara runt 120 medlemmar, fortfarande mest bok- och tidningsillustratörer. Budgeten var mycket begränsad, 11 000 kronor per år. Det gjorde det svårt att göra större satsningar för att förbättra situationen för medlemmarna.