1970-talet

lotta_silfverhiem_historik_70-tal_webb

Illustration: Lotta Silfverhielm

Under första halvan av 70-talet hände mycket som ytterligare stärkte tecknarnas roll. Föreningen fick ett organisationsbidrag från Författarfonden som gjorde att man kunde skaffa en egen lokal på Bredgränd i Stockholm.

Tecknarna krävde nu en större andel av inkomsterna från bokutgivningen. Det skapade motreaktioner hos förläggarna och även från författarna hördes protester. Vissa försökte undvika att använda illustrationer helt.

1977 hade SvenskaTecknare vuxit till 402 medlemmar. Genom KLYS agerande tillkom 1975 Bildkonstnärsfonden, bildsidans motsvarighet till Författarfonden. 1978 fick föreningen ett avtal med Sveriges Radio om ersättning för visning av bilder i televisionen.

Illustratörcentrum bildades 1975 som en arbetsförmedling med statligt stöd. Svenska Tecknare och Illustratörcentrum delar lokaler sedan 1979 på Götgatan vid Medborgarplatsen.

1977 hade föreningens tidning Tecknaren premiär.