1980-talet

FRAMSTEG PÅ UPPHOVSRÄTTSOMRÅDET
Nya tecknarkategorier blir medlemmar, reklamtecknare, grafiska formgivare, läromedelsillustratörer, filmtecknare med flera.

sven_nordqvist_pettson_findus_tarta

Illustration: Sven Nordqvist

1985 kom Sveriges Författarförbund, Föreningen Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund överens med regeringen om att biblioteksersättningen, (ersättningen till upphovsmannen per utlånad biblioteksbok) bestäms i förhandlingar och inte som tidigare av staten. Pengarna fördelas via Författarfonden.
Samma år tecknade föreningen avtal med bokförläggarna.

Föreningen började tidigt med rådgivning om arvode och individuella avtal med uppdragsgivare. 1988 bildade föreningen sju sektioner; grafisk formgivning, läromedel och fakta, barn och ungdomsböcker, reklam och information, serier och animerad film, tidnings- och idéteckning, skönlitteratur. Strukturen på sektionerna har ändrats efterhand utifrån medlemmarnas önskemål, skiftande behov och tillgången på medlemmar som är intresserade av att arbeta aktivt.

Med utställningen ”Stolen” började föreningen ordna utställningar som visar upp föreningen och medlemmarna och den bredd, kompetens och mångsidighet som finns. Illustratörcentrum började med tecknarmässor där medlemmarna kunde ställa ut egna bilder. Vid decenniets slut hade föreningen drygt 800 medlemmar.