2000-talet

KOLLA! TITTA HIT! OCH IR
Föreningen har låtit sig inspireras av den norska systerorganisationen Grafill. 2003 startade projektet Kolla! Ett årligen återkommande evenemang – öppet för alla upphovsmän verksamma inom branschen. Läs mer om Kolla!.

munoz_lehmann_historik_00-tal_webb

Foto: Miguel Munzor R och Jimmy Lehmann

2005 firade föreningen 50-årsjubileum. Ett utmärkt tillfälle tyckte styrelsen att visa bredden på medlemmarnas yrkesverksamhet. Resultatet blev jubileumsutställningen ”Titta hit” först på Arbetets Museum i Norrköping och därefter Landskrona konsthall. Den blev en stor publik framgång.

Föreningen har tillsammans med KRO/KIF, BUS, SFF och SJF arbetat fram ett ersättningssystem för fördelning av reprografiersättningar, IR (Individuell Reprografiersättning); deras uppgift är att fördela ersättningar för bilder som kopierats i undervisningssyfte på skolor och högskolor. IR kan sökas en gång om året och är öppet för alla som har bilder i läromedel, fack- och skönlitteratur. Från och med 2009 ingår även bilder i tidningar och tidskrifter.