Styrelsen 2020. Illustration av Stina Wirsèn.

Förtroendevalda

Förtroendevalda i Svenska Tecknare, valda på årsmötet den 15 maj 2020.

Styrelse

Josefine Engström, ordförande
Lars Fuhre, vice ordförande
Joanna Hellgren
Stina Löfgren
Jakob Wegelius
Marcus–Gunnar Pettersson
Nille Svensson
Johan Lindström
Maria Persson

För att kontakta hela styrelsen:
styrelsen@svenskatecknare.se

Revisorer

Carina Länk, ordinarie
Helena Davidsson Neppelberg, suppleant

Valberedning

Arina Stoenescu
Magnus Bard
Ann Forslind

Kopieringsfonden

Lotta Geffenblad
Max Gustafson
Karin Cyrén
Alexandra Falagara
Thomas Fröhling
Gunnel Ginsburg
Ingela P. Arrhenius
Johan Jarnestad

Kontakt: kopieringsfonden@svenskatecknare.se

Referensgrupp Författarfonden

Lena Sjöberg
Ida Björs
Sara Granér

Referensgrupp Kavalla

Elisabet Ericson
Bim Eriksson
Anneli Furmark

Styrelse

Josefine Engström
ordförande
josefine@svenskatecknare.se
Illustration: Stina Wirsén

Lars Fuhre
vice ordförande
lars@fuhre.com
Illustration: Stina Wirsén

Joanna Hellgren
styrelseledamot
styrelsen@svenskatecknare.se
Illustration: Stina Wirsén

Jakob Wegelius
styrelseledamot
styrelsen@svenskatecknare.se
Illustration: Stina Wirsén

Marcus–Gunnar Pettersson
styrelseledamot
styrelsen@svenskatecknare.se
Illustration: Stina Wirsén

Maria Persson
styrelseledamot
styrelsen@svenskatecknare.se
Illustration: Stina Wirsén

Nille Svensson
styrelseledamot
styrelsen@svenskatecknare.se
Illustration: Stina Wirsén

Stina Löfgren
styrelseledamot
styrelsen@svenskatecknare.se
Illustration: Stina Wirsén

Johan Lindström
styrelseledamot
styrelsen@svenskatecknare.se
Illustration: Stina Wirsén