Förtroendevalda

Förtroendevalda i Svenska Tecknare, valda på årsmötet den 4 maj 2018.

Styrelse

Tyra von Zweigbergk, ordförande
Björn Atldax
Felicia Fortes
Lars Fuhre
Frida Hammar
Joanna Hellgren
Robert Nyberg
Carl Anders Skoglund
Arina Stoenescu

Revisorer

Anders Suneson, ordinarie
Anna L Andrén, suppleant

Valberedning

Peter Ström
Magnus Bard
Ann Forslind

Konflikt- och rättshjälpsfonden

Tyra von Zweigbergk (ordförande i egenskap av ordförande i föreningsstyrelsen)
Ann-Christin Reybekiel
Jessica Laurén
Elisabeth Marttala
Peter Häggström
Kerstin Olsson Grönvik
Eva-Marie Wadman
Helena Davidsson Neppelberg
Emma Virke
Lisa Medin

Kopieringsfonden

Marcus-Gunnar Pettersson
Jonas Burman
Lisen Adbåge
Stina Wiik
Mattias Adolfsson
Ingrid Flygare
Linnéa Krylén
Jens Magnusson
Maria Nilsson Thore

Referensgrupp Författarfonden

Anna-Clara Tidholm
Elin Lucassi
Anders Westerberg

Referensgrupp Kavalla

Helena Halvarsson
Maria Kask
Anna Giertz

Foto på Tyra von Zweigbergk: Johanna Wulff

Foto på Lars Fuhre: Jacob Nordström

Foto på resterande: Jenny Gustafsson