Förtroendevalda

Förtroendevalda i Svenska Tecknare, valda på årsmötet den 5 maj 2017.

Styrelse

Karin Ahlin, ordförande
Tyra von Zweigbergk, vice ordförande
Arina Stoenescu
Björn Atldax
Frida Hammar
Robert Nyberg
Hanna Nilsson
Felicia Fortes
Lars Fuhre

Revisorer

Per Thorneus
Ebba Strid Udikas

Valberedning

Peter Ström
Lennart Eng
Tova Jertfelt

Konflikt och rättshjälpsfonden

Karin Ahlin (ordförande i egenskap av ordförande i föreningsstyrelsen)
Ann-Christin Reybekiel
Jessica Laurén
Elisabeth Marttala
Peter Häggström
Kerstin Olsson Grönvik
Eva-Marie Wadman
Helena Davidsson Neppelberg
Emma Virke
Lisa Medin

Kopieringsfonden

Marcus-Gunnar Pettersson
Jonas Burman
Lisen Adbåge
Stina Wiik
Feri Fazeli
Jimmy Wallin
Sara Sheppard
Camilla Arvidsson
Lina Bodén

Referensgrupp Författarfonden

Elin Lucassi
Emma Virke
Anders Westerberg

Referensgrupp Kavalla

Maria Kask
Elin Molander
Anna Giertz

Foton på Tyra von Zweigbergk, Hanna Nilsson: Johanna Wulff

Foto på Lars Fuhre: Jacob Nordström

Resterande bilder foto: Jenny Gustafsson