Internationellt

Svenska Tecknare ser det internationella arbetet som en hörnsten i verksamheten. Samarbetet med organisationer i andra länder ger information och inspiration som utvecklar föreningens eget arbete. På motsvarande sätt försöker föreningen också bidra i den andra riktningen. Ömsesidigheten är viktig.

Den ökande internationaliseringen ställer ännu större krav på oss att ha koll på hur exempelvis avtal, arvoden och upphovsrätt hanteras runt om i världen.

Upphovsrätten är ett prioriterat område

I det internationella arbetet har upphovsrätten varit ett prioriterat område där de nordiska ländernas organisationer har agerat gemensamt. På nordisk bas anordnas årligen konferenser om utvecklingen inom upphovsrättens område. Tillsammans har organisationerna spridit information i de internationella nätverken.

Vi samarbetar med:

NVK

Nordisk Visuell kommunikation är ett nätverk mellan organisationer för illustration och grafisk form i de nordiska länderna. Ett fokusområde är upphovsrätt. Andra uppgifter är att främja informationsutbyte och att utveckla ett gemensamt regelverk när det gäller exempelvis tävlingar och yrkesetik. Det nordiska samarbetet inleddes redan 1955.

ico-D

International Council of Design är en internationell allians mellan främst organisationer för grafiska formgivare och andra visuella kreatörer från hela världen. ico-D har en bred agenda som omfattar informationsutbyte, utvecklande av regelverk, samarbeten med andra aktörer inom fältet. De anordnar även internationella kongresser och regionala möten. ico-D bildades i London 1963. Huvudkontoret ligger nu i Montreal.

www.ico-d.org ger bra information om tävlingar, utställningar och andra aktiviteter runt om i världen. Den innehåller också länkar till alla medlemsorganisationer.

EIF

European Illustrators Forum är en sammanslutning av organisationer för illustratörer och grafiska formgivare i Europa. 20-talet organisationer ingår. Uppgiften är att utveckla informationsutbyte runt arvoden, upphovsrätt, avtal samt sociala och yrkesrelaterade frågor. Gemensamma möten arrangeras i samband med bokmässorna i Bologna och Frankfurt.

Om du som är medlem i Svenska Tecknare har ett uppdrag i ett land där det finns en organisation ansluten till EFI, har du tillgång till deras medlemsservice.

Här hittar du länkar till EIF:s alla medlemsorganisationer www.european-illustrators-forum.com

Våra nordiska systerorganisationer:

GRAFILL (NORGE)

Föreningen Svenska Tecknares motsvarighet i Norge heter Grafill.
Grafill är medlemmar i NVK – Nordisk Visuell Kommunikation.
www.grafill.no

TEGNERFORBUNDET (NORGE)

Tegnerforbundet är liksom Svenska Tecknare medlemmar i NVK – Nordisk Visuell Kommunikation.
www.tegnerforbundet.no

GRAFIA (FINLAND)

Grafia är en finsk tecknarorganisation och medlemmar i NVK – Nordisk Visuell Kommunikation.
www.grafia.fi

TEGNERNE (DANMARK)

Tegnerne är en dansk tecknarorganisation som Svenska Tecknare samarbetar med.
Tegnerne är medlemmar i NVK – Nordisk Visuell Kommunikation.
www.foreningen-tegnerne.dk

KUVITTAJAT (FINLAND)

Kuvittajat är en finsk organisation för illustratörer. Informationen är endast på finska.
www.kuvittajat.fi