Lediga tjänster

 

Svenska Tecknare söker verksamhetsledare

Svenska Tecknare är en intresseorganisation som organiserar illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och serieskapare. Svenska Tecknare arbetar med att stärka och utveckla yrkesrollen för sina medlemmar och strävar samtidigt efter att stödja alla som är verksamma inom fältet. Svenska Tecknare har runt 1400 medlemmar.

Arbetsuppgifter

Som verksamhetsledare leder du organisationens kansli på sex personer att förverkliga Svenska Tecknares strategier och visioner. Med dig som ledare växer organisationen, får större genomslagskraft och gehör för sina frågor. Du representerar Svenska Tecknare på ett positivt och konstruktivt sätt för att nå ut till utövare, politiker, uppdragsgivare och allmänheten och verkar som en samlande kraft för organisationens medlemmar och deras intressen.

Rollen som verksamhetsledare är central i organisationen. Styrelsens förtroendevalda bär främst med sig sina fackkunskaper och erfarenheten som kreatörer. Nyckeln till en framgångsrik verksamhet är att dessa kunskaper förenas med de kunskaper som du som verksamhetsledare, och ditt kansli besitter om planering och genomförande.

Att på alla sätt verka för skäliga ersättningar, rimliga avtal och försäkra att medlemmarnas upphovsrätt inte äventyras eller överträds är frågor som ständigt står i centrum för verksamheten. Både i form av information, utbildning och opinionsbildning. För dig kommer även arbetet med att öka medlemsantalet vara viktigt, så att Svenska Tecknares tyngd ökar inom alla de områden organisationen vill verka.

Erfarenhet och kunskaper

Vi söker en duktig kommunikatör och ledare med erfarenhet av ekonomisk planering och uppföljning, gärna som verksamhetsledare eller VD. Det är en stor fördel om du har förståelse för hur en intresseorganisation med medlemmar fungerar samt insyn eller erfarenhet av kultursektorn. Förståelse och intresse för upphovsrätt, kulturpolitiska och näringspolitiska frågor är också en fördel liksom erfarenhet av förhandlingsarbete.

Som ledare är du duktig på att skapa och bygga nätverk och du har en mycket god samarbetsförmåga. Du har även en väl utvecklad förmåga att entusiasmera och bygga starka arbetslag, samt skapa en god arbetsmiljö för kansliets anställda. Du kommunicerar tydligt och rakt, är transparent och prestigelös med god självkännedom. Vidare har du en utvecklad förmåga att tänka strategiskt och långsiktigt, men även att driva en verksamhet operativt med ordning och struktur.

I denna rekrytering samarbetar vi med Helena NorderSearch Alliance. För att söka tjänsten skickar du cv och personligt brev till henne på helena.norder@searchalliance.se och för eventuella frågor når du henne på 070 668 99 50.

Läs mer om tjänsten Uppdragsbeskrivning VL.