Samarbeten

Svenska Tecknare samarbetar med andra organisationer och i nätverk som gynnar våra medlemmars intressen.

Illustratörcentrum

Illustratörcentrum organiserar yrkesverksamma illustratörer och grafiska formgivare. Huvuduppdraget är uppdragsförmedling och Illustratörcentrum informerar om och marknadsför föreningen mot potentiella uppdragsgivare. Bland annat genom utställningar, samarbeten och kataloger. Viktigaste verktyget är hemsidan, där kreatörer kan ladda upp och visa bilder ur sin portfolio. Sidan har ungefär 350 unika besökare per dag och finns dessutom som app till Iphone.

Illustratörcentrum har ett nära samarbete med Svenska Tecknare och organisationerna har även många gemensamma medlemmar. Att vara medlem i Illustratörcentrum kostar 400 kronor per år, men Svenska Tecknare subventionerar alla sina medlemmar med halva avgiften, det vill säga 200 kronor. Studerandemedlemmar antas om de genom sin verksamhet uppfyller antagningskraven.
www.illustratorcentrum.se

Bildupphovsrätt i Sverige

Bildupphovsrätt i Sverige är ett samarbete mellan sex organisationer som hanterar bildrättigheter. Uppgiften är att reglera hur bilder kopieras och vidareanvänds, främst i nya medier. Målet är att skapa lättanvända licenser för att möta såväl konsumenternas behov av tillgänglighet som upphovsmännens rätt till ersättning.

Organisationen tecknar i dag ett större avtal med SVT och Utbildningsradion, samt ett avtal med TV4. I Bildupphovsrätt ingår: Svenska Tecknare, Konstnärernas Riksorganisation, Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, Svenska Fotografers Förbund, Svenska Journalistförbundet, Bildkonst Upphovsrätt i Sverige, och Svenska Konstnärsförbundet.
www.bildupphovsratt.se

KLYS

Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd (KLYS).

KLYS är en paraplyorganisation för 17 konstnärsorganisationer och representerar över 30 000 utövare inom bild, form, film, ord, musik och scen. Uppgiften är att bevaka medlemsgruppernas intressen inom såväl det kulturpolitiska området som när det gäller arbetsmarknads- socialförsäkrings- och skattefrågor.

Upphovsrätt, försörjningsfrågor, yttrande- och tryckfrihet och mediefrågor är viktiga målområden.
www.klys.se

Copyswede

Copyswede är en ekonomisk förening som ägs av sina 14 medlemsorganisationer. De organisationer som företräder upphovsmän eller utövande konstnärer kan bli medlemmar.

Avtal om återanvändning av sammansatta verk som består av många olika rättigheter, exempelvis filmer och TV-program, kräver samverkan av de deltagande rättighetshavarna. Genom Copyswede har upphovsmännen och de utövande konstnärerna skaffat sig den nödvändiga samordningen och förhandlingsberedskapen.
De enskilda upphovsmännen och utövande konstnärerna har genom personliga fullmakter eller liknande gett Copyswedes medlemsorganisationer i uppdrag att förvalta deras upphovsrätt.
www.copyswede.se