Prisa!

Varje år delar Svenska Tecknare ut Prisa!, ett stipendium till en utövare som är över 40 år och vars verk har haft betydelse för utvecklingen av Sveriges visuella kultur.

Prisa! kan gå till en illustratör, en grafisk formgivare, animatör, serietecknare eller någon som arbetar multidisciplinärt inom dessa områden. Stipendiaten ska ha arbetat med stort driv och integritet under lång tid samt vara verksam i Sverige eller vara en svensk som är verksam internationellt.

Prisa! ska vara ett stipendium där yrkeskunnande i bild och form står i centrum. Syftet med stipendiet är att lyfta fram och stärka upphovspersonerna, och synliggöra yrket. Prissumman är på 30 000 kronor.

2022 års Prisa! tilldelas serieskaparen Mats Källblad.

2023 års Prisa! tilldelas illustratören Joanna Rubin Dranger.

Jury

Juryn för Prisa! består av fem medlemmar som utses av styrelsen och som ska representera hela Svenska Tecknares disciplinära fält. Juryn väljs för 3 år i taget. För perioden 2022 – 2024 består den av följande medlemmar:

Cecilia Torudd
Cecilia Torudd
 är tecknare, serieskapare och skribent, utbildad på Konstfack Fack II och innehar även en bildlärarexamen. Hon har jobbat som pedagog samt frilansat på bland annat Kamratposten och Dagens Nyheter. Hon har även illustrerat ett trettiotal bilderböcker, både sina egna och andras. 

Ishtar Bäcklund Dakhil
Ishtar Bäcklund Dakhil är multidisciplinär konstnär utbildad på Konstfack i Stockholm. Som bilderboksillustratör har hon arbetat med både med klassik teknik och med Augmented Reality.

Vera Mulder
Vera Mulder studerade på Beckmans designhögskola. Hon började som grafisk formgivare men har sedan mitten av 1980-talet fokuserat på illustration i skönlitterära verk, tidskrifter, dagstidningar och inte minst läromedel.

Martin Ander
Martin Ander är illustratör och grafisk formgivare med bred förankring i skateboardvärlden och musikindustrin. Under namnet Mander har han bland annat skapat skivomslag, konsertaffischer, klockor, kläder och skateboards med stor framgång såväl i Sverige som internationellt.

Jens Andersson
Jens Andersson är grafisk formgivare och jobbar primärt med bokproduktioner. Hans kunder är förlag och institutioner. Jens Andersson driver även – sedan 2005 – Sanatorium förlag, som ger ut illustrerade böcker och tecknade serier.