Sektioner

Svenska Tecknare har flera sektioner inom sig. Några sektioner är under arbete och andra är i full gång.

Våra sektioner gör mycket. Allt ifrån till att anordna kurser, föreläsningar, samtal, workshops, marknader, after works, drink´n´draw eller som att bevakar även mässor, festivaler och skriva artiklar och blogginlägg.

Regionala sektioner:
Svenska Tecknare NORD
Svenska Tecknare VÄST
Svenska Tecknare SYD

Sektioner för branschområden:
BUG – Sektionen för bildberättande för barn och ung
GF – Sektionen för grafisk form

För att läsa mer om våra sektioner och få kontaktuppgifter klicka i vänstermenyn.

Bug_digi5