Sektioner

Svenska Tecknare har flera sektioner inom sig som här kommer presenteras samt publicera information från det område sektionen omfattar. Några sektioner är under utarbetande och några är i full gång.

De regionala sektionerna är:
Svenska Tecknare SYD, Svenska Tecknare VÄST och Svenska Tecknare NORD. Här kommer de arrangemang som görs av de regionala sektionerna presenteras, såsom AW´s, seminarier och medverkan i festivaler mässor och annat.

Vad gäller sektioner som rör branschområde så är det än så länge endast sektionen för medlemmar verksamma inom bildberättande för barn och ung BUG däremot som är i gång på alla sätt Här kan du hitta all info som kommer från BUG och ST Syd såsom tips om kurser/föreläsningar/workshops, rapporter från mässor, festivaler, utställningar i branschen och annat som berör området och er som jobbar inom det.

Så i nuläget kan du här hitta allt om och från BUG och Svenska Tecknare SYD; VÄST och NORD. Fler sektioner tillkommer framöver.

Bug_digi5