Om BUG

Bildberättande för barn &ung (BUG)

BUG är Svenska Tecknares sektion för medlemmar som är verksamma inom bildberättande för barn och ung. BUG är en plattform för kunskaper och inspiration, och uppmärksammar utmaningar som medlemmarna möter i yrkeslivet och skapar möjligheter till erfarenhetsutbyte.

Det här gör vi inom barn- och ungdomsområdet:

 • erbjuder fördjupning av bildkompetens
 • omvärldsbevakar relevant information, kritik och debatt och sprider inom gruppen
 • deltar i det publika samtalet för att stärka medlemmarnas rättigheter och möjligheter
 • verkar för att stärka avtal, förbättra villkor och höja arvoden
 • erbjuder sociala sammankomster och diskussion, både via internet och runt landet
 • arbetar för att skapa och stärka samarbeten med liknande organisationer och nätverk

Detta gör vi exempelvis genom:

 • kurser/föreläsningar/workshops
 • bevakning av mässor, festivaler, utställningar m.m.
 • skriver artiklar och blogginlägg
 • föreslår nomineringar till priser, såsom ALMA, Gulliver-priset, Snöbollen m.m.
 • representation i SBI, IBBY och liknande organisationer
 • har erfarenhetsutbyte med BULT och liknande organisationer