Om GF – sektionen för grafisk form

 

GF är Svenska Tecknares sektion för medlemmar som är verksamma inom grafisk form. Sektionen är en plattform för kunskap och inspiration, och vill verka för en bättre yrkesmarknad för grafiska formgivare, och sprida kunskap om samt höja statusen för grafisk form. Detta kommer ske genom bland annat kurser/föreläsningar/workshops och inlägg i olika forum.

GF- sektionen har en arbetsgrupp som att träffas ca två gånger per termin för att diskutera strategiska frågor kring branschens utveckling och idéer kring skapandet och yrkesrollen.

Sektionens arbetsgrupp består av:

Karolina Westenhoff, grafisk formgivare och illustratör (sammankallande)

Nina Ulmaja, grafisk formgivare och utbildare (ekonomiansvarig/kassör)

Valeria Hedman, creative director Transfer Studio (regionsombud)

Kristoffer Larberg, grafisk formgivare (protokollförare/suppleant)

Anders Jandér, grafisk formgivare Museum Studio (protokollförare/suppleant)

Nille Svensson, grafisk formgivare (representant för styrelsen)

Kontakt: gf@svenskatecknare.se