Om ST Nord

 

För att stärka och skapa en mötesplats för medlemmar i norra Sverige har Svenska Tecknare ett nätverk i regionen – Svenska Tecknare Nord –ST Nord. Sektionen samarbetar tätt och håller arrangemang tillsammans med Illustratörcentrum och kallas ofta: ST & IC Nord. En del arrangemang är endast för medlemmar i föreningarna, medan andra är öppna för allmänheten.

Sektionen består av:

Frida Hammar (sammankallande fram till efter sommaren 2020)

Linda Blåfors Carlsson (föräldraledig till aug 2020)

 

Kontakt: nord@svenskatecknare.se