Om ST Syd

 

För att stärka och skapa en mötesplats för medlemmar i södra Sverige har Svenska Tecknare ett nätverk i regionen – Svenska Tecknare Syd–ST Syd. Sektionen samarbetar tätt och håller arrangemang tillsammans med Illustratörcentrum och kallas ofta: ST & IC Syd.

En del arrangemang är endast för medlemmar i föreningarna, medan andra är öppna för allmänheten.

ST Syd sektionen består av:

Tony Cronstam
Mats Källblad (sammankallande)

Kontakt: syd@svenskatecknare.se