Om ST Väst

 

För att stärka och skapa en mötesplats för medlemmar i västra Sverige har Svenska Tecknare ett nätverk i regionen – Svenska Tecknare Väst –ST Väst. Sektionen samarbetar tätt och håller arrangemang tillsammans med Illustratörcentrum och kallas ofta: ST & IC Väst. En del arrangemang är endast för medlemmar i föreningarna, medan andra är öppna för allmänheten.

 

ST Väst sektion består av:

Cecilia Pettersson (sammankallande)
Lina Schnaufer
Amanda Hoffner

Kontakt: vast@svenskatecknare.se