Illustration: Maryam Fanni

Vinterns gästredaktörer

Svenska Tecknare öppnar upp ett forum för kulturdebatt på webben. Under de två följande månaderna kommer Maryam Fanni, Matilda Flodmark och Sara Kaaman fungera som gästredaktörer för kulturdebattsidan. Det kommer att bjudas på både intervjuer och debattartiklar. Följ med och påverka!

Vilka är ni?
Vi är tre yrkesverksamma inom grafisk formgivning och illustration som  samarbetar inom skrivande och undervisning. Vi möttes i ett gemensamt intresse för att diskutera hur vi ser på och arbetar med visuell kommunikation. Hur påverkar visuell kommunikation samhället, och vice versa? Vilka utmaningar ställs vi inför som bildskapare, kreativt och ekonomiskt? Hur är utrymmet fördelat och hur ges fler aktörer röst? Hur kan vi påverka arbetssituationen för bild- och formskapare i framtiden och vad finns att lära av historien?

Maryam Fanni:
Grafisk formgivare utbildad på bl.a. Konstfack och Rhode Island School of Design i USA. Arbetar främst med trycksaker samt med egna projekt som t.ex. ”Boendemonologen – demokrati, hur funkar det?” med bas i Hökarängen.

Matilda Flodmark:
Grafisk formgivare utbildad på Konstfack. Arbetar utöver uppdrag också med egeninitierade projekt som undersöker bildsamhället i text, form och bild samt experimenterar med keramik och konstgrafiska tekniker.

Sara Kaaman:
Grafisk formgivare utbildad på Konstfack och Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam. Arbetar med formgivningsuppdrag för papper och skärm, samt redaktör och designer på tidskriften GIRLS LIKE US.

Vad vill ni lyfta fram i ert redaktörskap?

Bild och formskapande pågår ju överallt, hela tiden. Alla är vi omgivna av grafisk formgivning och illustration på olika sätt – vi lever i ett bildsamhälle. De senaste åren har också den offentliga debatten kring bildkultur växt, vilket är bra! Samtidigt upplever vi att formgivare och illustratörer, vi som jobbar med bild och form dagligen, har varit ganska osynliga i samtalet. Det finns så många frågeställningar (och bilder!) att lyfta fram. Genom att Svenska Tecknares yrkesgrupper diskuterar den visuella kulturens roll i samhället kan vi kanske skapa större förståelse för hur bild och form produceras, av vem och för vem, och samtidigt utveckla våra yrkesroller.

Alla synpunkter, frågor, idéer eller förslag är välkomna in, det är bara att höra av sig! Till exempel till vår e-postadress vinterwebb@svenskatecknare.se.

Läs alla artiklar från gästredaktörerna.

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.