Illustration: Åsa Grennvall

Fråga juristen: Vad är ett bokförlag?

Det dyker ständigt upp nya möjligheter att ge ut böcker. Och det dyker lika ofta upp nya aktörer på bokmarknaden. Men vad menar vi egentligen när vi talar om ett bokförlag? Och vad kan du som upphovsperson förvänta dig av ditt bokförlag?

I traditionella fall menar vi ett företag som tar hand om och bekostar bokproduktion, distribution och marknadsföring i utbyte mot att få ge ut text, bild och form i en bok. Intäkterna till upphovspersonerna är i de flesta fall blygsamma.

Så vad händer om du som upphovsperson också ska börja betala för till exempel tryckkostnader? Och marknadsföring? Jag har pratat med medlemmar som själva har fått betala provtrycket av en bok, och med andra som har förväntats ta hand om marknadsföringen av boken helt på egen hand.

När jag frågade ett förlag om det här med att illustratören förväntades ansvara för och bekosta provtryck fick jag svaret att förlaget inte alltid vågar ta hela investeringen och då är det bra om illustratören kan lägga ut. Förlaget ”lånar” för tryckkostnaden av illustratören. Men om upphovspersonen ska ta ett ökat ansvar för bokproduktionen ska det synas i ersättningsmodellerna. Mer jobb, ansvar och risktagande ska ge mer pengar.

Tillsammans med Författarförbundet har Svenska Tecknare tagit fram ett antal punkter som ska vara uppfyllda för att vi ska anse ett företag vara ett bokförlag och vad en upphovsperson kan vänta sig av detta: ”Traditionellt sett står ett förlag för två viktiga saker: kvalitetsbedömning inför utgivningen och den ekonomiska risken med utgivningen”, säger Malin Koch, förbundsjurist på Författarförbundet.

På Bok & Bibliotek i Göteborg kommer vi att prata vidare om detta i ett av Svenska Tecknares montersamtal. Se vårt monterprogram här. // LÄNK //

/Åsa Anesäter

Frågor till juristerna

De har ändrat i formen
Jag har formgivit en bok. Nu har kunden ändrat i formgivningen utan mitt tillstånd. Visst säger lagen att man inte får ändra i någons verk?

Emma Jarl svarar:
Du har alldeles rätt i att upphovsrättslagen säger att man inte får ändra någon annans verk utan tillstånd. Dock är det så att upphovsrättslagen inte gäller grafisk form i dess strikta bemärkelse.

Vad menas då med det? Jo, för att vara skyddat av upphovsrätt måste det man har skapat ha verkshöjd, det måste vara tillräckligt originellt och självständigt. Uppnår ditt alster inte verkshöjd kan du inte heller luta dig mot upphovsrättslagen. Du måste helt enkelt avtala med din kund vad som gäller gällande ändringar i din grafiska formgivning.

Förskott eller garantihonorar
Jag har illustrerat en bok och det står inget i mitt kontrakt om garantihonorar som jag är van vid, i stället har de skrivit något om förskott. Är det någon skillnad?

Emma Jarl svarar:
Man kan säga att ett garantihonorar är ett förskott utan återbetalningsskyldighet. Det betyder att du får behålla dina pengar till exempel om förlaget inte skulle ge ut boken av någon anledning eller om försäljningen inte når upp till den nivån.

Ett förskott kan de facto innebära samma sak men då är det viktigt att tänka på att man skriver ut att förskottet gäller utan återbetalningsskyldighet.

Det är just det sistnämnda som är så viktigt. Genom en icke återbetalningsskyldighet har du försäkrat dig om att du åtminstone har fått betalt för en del av det jobb som du har lagt ned även om boken inte skulle sälja så bra.

Vad ingår i marknadsföringen?
Hej juristen, jag undrar hur mycket som kan vara marknadsföring när man ger ut en bok? Jag har gjort pysselböcker och affischer i samband med att min nya bok ska ges ut men får ingen ersättning för dessa, vare sig för tiden jag har lagt ned eller för försäljningen av dem. Är det rimligt?

Åsa Anesäter svarar:
Det är inte rimligt. Du ska först och främst ha ersättning för den extra tid det tar för dig att skapa pysselböckerna och affischen.

Sedan är det i de flesta fall så att förlaget har rätt att använda illustrationer ur boken för att marknadsföra densamma, på denna användning utgår ingen royalty. Men när det handlar om nya produkter bör du få ersättning för dessa på något sätt.

Inför nästa bok, se till att gå igenom med förlaget i förväg hur marknadsföringen av boken kommer att se ut, vad som förväntas av dig och vad förlaget kommer att göra.

Vad är abonnemangstjänster?
Jag har fått frågan från mitt förlag om jag vill ha med mina böcker i abonnemangstjänster där de inte bara kommer att finnas som e-böcker utan också som streamade böcker.

Jag är inte helt säker på vad detta innebär och jag kan inte heller läsa ut vad jag kommer att få för ersättning. Hur bör jag agera?

Åsa Anesäter svarar:
Här är det svårt att komma med bra riktlinjer eftersom marknaden är så ny. Det viktigaste i dessa avtal är att det finns möjlighet att säga upp avtalet – se till att du kan kliva av om det inte känns bra.

Svenska Tecknare jobbar tillsammans med Författarförbundet på att få koll på detta område och kan förhoppningsvis komma med riktlinjer i en inte alltför avlägsen framtid.

När ska jag fakturera?
Hjälp! Hur ska jag tänka gällande betalning? Ska jag fakturera en del vid överenskommelsen och resterande när jag har levererat materialet eller fakturerar man alltid hela beloppet vid slutleverans?

Emma Jarl svarar:
Det där gör man helt efter tycke och smak men det beror också på vilken typ av jobb det gäller.

Ska du till exempel göra en enda illustration är det vanligaste att fakturera när jobbet är gjort. Vid ett större jobb med många illustrationer eller ett formgivningsuppdrag som tar lite längre tid är det vanligt att delfakturera, till exempel en del av beloppet efter godkända skisser och resterande vid slutleverans.

Detta är ju också ett sätt att försäkra sig om att man får betalt för sitt jobb. Betalar kunden inte den första fakturan kan man ju alltid påminna om det och se till att få betalt innan man levererar det färdiga slutresultatet.

Illustrerad bok eller kapitelbok
Vad är egentligen skillnaden mellan illustrerad bok och kapitelbok och hur ska man tänka gällande ersättningen?

Emma Jarl svarar:
En genomillustrerad bok har bilder på varje uppslag och en kapitelbok har i regel bara en bild i början av varje kapitel.

Den vanligaste ersättningsformen gällande bilderböcker är garantihonorar samt en royalty på varje försålt exemplar. Hur man ersätter kapitelböcker varierar men i de flesta fall ersätts dessa illustrationer med en klumpsumma, det vill säga man får inte royalty för varje försålt exemplar. Vi har dock sett att royaltyavtal börjar smyga sig in även här.

Svenska Tecknares jurister

Åsa Anesäter och Emma Jarl är Svenska Tecknares jurister. Här svarar de på frågor om juridik, arvoden och avtal. Mejla till juristen@svenskatecknare.se eller skicka ett brev till Fråga juristen, Svenska Tecknare, Hornsgatan 103, 117 28 Stockholm.

Foto: Jenny Gustafsson

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.